Odpovědnost za vady díla ve stavebnictví (PP165)

Autor: David Falta

  • Kód produktu: 11448
  • Nakladatelství: C.H. Beck
  • Počet stran: 128
  • Vazba: brož., 14 x 22,5 cm
  • ISBN: 978-80-7400-874-0
  • Datum vydání: červen 2022
  • Vaše cena s DPH: 390 Kč
ks
    V prodeji

Publikace je odrazem dlouholetých praktických zkušeností autora a obsahuje komplexní výklad problematiky odpovědnosti za vady díla ve stavebnictví. Autor čerpá i z poznatků vyplývajících ze soudních sporů.

Text je rozdělen do 26 kapitol, kde se autor mimo jiných témat věnuje problematice řádné specifikace předmětu díla, technických norem, zákonné odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost, jednotlivých druhů vad díla a jejich uplatňování vůči zhotoviteli. Samostatná kapitola obsahuje i praktická doporučení ve vztahu k obsahu smluv o dílo s cílem zamezit zbytečným sporům mezi objednateli a zhotoviteli. Při výkladu jednotlivých právních institutů nechybí odkaz na nesčetnou judikaturu, a to i nižších soudů.

Zvláštní pozornost je věnována výkladu nových pojmů, které zavedl nový občanský zákoník a v odborné literatuře obvykle zůstávají bez povšimnutí. Jako příklad lze uvést úvahy nad významem slovních spojení „náležitá pozornost“ a „dostatečná péče“ použitých v § 2618 a 2629 ObčZ.

Kniha je určena všem účastníkům výstavby, jakož i dalším zájemcům o danou oblast, zejména advokátům, soudcům a akademikům.

Chcete se na něco zeptat?