Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání + CD

Autor: JUDr. Martin Mikyska, doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA, Ing. Milan Moravec, Bc. Zdeněk Šenk

  • Kód produktu: 2873
  • Nakladatelství: ANAG
  • Počet stran: cca 610
  • Vazba: brožovaná
  • Datum vydání: vyjde ve IV. čtvrtletí 2019
  • Vaše cena s DPH: cca 570 Kč
ks
    Připravujeme

Nakladatelství ANAG připravuje pro I. čtvrtletí roku 2018 již 5. vydání odborné monografie na téma Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Autorský kolektiv

Autorský kolektiv vedený JUDr. Martinem Mikyskou a v předchozích letech již doplněný doc. MUDr. Evženem Hrnčířem, lékařem–znalcem, předním odborníkem pro obor pracovního lékařství a zdravotnická odvětví pracovní úrazy a nemoci z povolání, byl dále rozšířen o odborníky na oblast BOZP Ing. Milana Moravce z Krajského inspektorátu práce pro Středočeský kraj pro zprostředkování pohledu na povinnosti zaměstnavatelů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci očima orgánů inspekce práce, Bc. Zdeňka Šenka, odborníka na oblast BOZP z pohledu zaměstnavatelů.

Blíže k obsahu publikace

Obsah publikace bude rozšířen i o aspekty návazností a souvislostí agendy odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání na postihy zaměstnavatelů za porušování předpisů k zajištění BOZP, včetně správního trestání pokutami od orgánů inspekce práce a trestněprávní odpovědnosti fyzických i právnických osob.

Zohledňuje aktuální legislativní změny

Podnětem k novému vydání byla především novela zákoníku práce č. 205/2015 Sb., která vrátila do vlastního obsahu zákoníku práce právní úpravu odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání včetně několika dílčích, ale významných změn a vydání „nové vyhlášky č. 440/2001 Sb.“, tedy nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění. Publikace se zmiňuje rovněž o změnách v oblasti pracovnělékařských služeb podle novely zákona o specifických zdravotních službách a jejich dopadech do odškodňování, zabývá se také působností a pravomocemi orgánů inspekce práce v této oblasti.

Blíže k obsahu publikace

Tradiční obsah publikace týkající se jednotlivých nároků na odškodnění byl rozšířen o pojednání o souvislostech vlastní agendy odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání s problematikou BOZP, o vazbách na pracovnělékařské služby, zejména na vydávání lékařských posudků. Oba hlavní autoři (současně soudní znalci) seznamují se svými zkušenostmi při vypracovávání znaleckých posudků na výpočty náhrad za ztrátu na výdělku (znalecký obor a specializace JUDr. Martina Mikysky), resp. na posuzování zdravotnických otázek, spojených s odškodňováním pracovních úrazů a nemocí z povolání (doc. MUDr. Evžen Hrnčíř). Publikace je věnována také vztahům mezi poškozenými zaměstnanci, jejich odpovědnými zaměstnavateli a pojišťovnami Kooperativa a Česká pojišťovna při provozování zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů a jeho perspektivám do budoucnosti.

Zaměření na pracovněprávní praxi

Tato publikace obsahuje příklady na výpočty náhrad, jakož i odkazy na četnou judikaturu soudů. Svým obsahem, způsobem zpracování, šíří a víceoborovým zaměřením, které se neomezuje jen na „čistě“ právní aspekty této agendy zaměstnavatelů, bude jedinou publikací tohoto druhu a zaměření na trhu právnické odborné literatury.

Chcete se na něco zeptat?