Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání

Autor: JUDr. Martin Mikyska, doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA, Ing. Milan Moravec, Bc. Zdeněk Šenk

  • Kód produktu: 2873
  • Nakladatelství: ANAG
  • Počet stran: cca 610
  • Vazba: brožovaná
  • Datum vydání: vyjde v únoru 2021
  • Vaše cena s DPH: cca 570 Kč
ks
    Připravujeme

Obsah již 5. vydání odborné monografie na téma Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání bude rozšířen i o aspekty návazností a souvislostí agendy odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání na postihy zaměstnavatelů za porušování předpisů k zajištění BOZP, včetně správního trestání pokutami od orgánů inspekce práce a trestněprávní odpovědnosti fyzických i právnických osob.

Poskytování pracovnělékařských služeb

Publikace se zmiňuje rovněž o souvislostech poskytování pracovnělékařských služeb zaměstnavatelům a jejich dopadech do odškodňování, zabývá se také působností a pravomocemi orgánů inspekce práce v této oblasti.

Blíže k obsahu publikace

Hlavní obsah publikace se týká jednotlivých nároků na odškodnění, je rozšířen o pojednání o souvislostech vlastní agendy odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání s problematikou BOZP, o vazbách na pracovnělékařské služby, zejména na vydávání lékařských posudků. Oba hlavní autoři (současně soudní znalci) JUDr. Martin Mikyska a doc. MUDr. Evžen Hrnčíř seznamují se svými zkušenostmi při vypracovávání znaleckých posudků na výpočty náhrad za ztrátu na výdělku, resp. posuzování zdravotnických otázek, spojených s odškodňováním pracovních úrazů a nemocí z povolání. Publikace je věnována také vztahům mezi poškozenými zaměstnanci, jejich odpovědnými zaměstnavateli a pojišťovnami Kooperativa a Česká pojišťovna při provozování zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů a jeho perspektivám do budoucnosti.

Zaměření na pracovněprávní praxi

Obsahuje příklady na výpočty náhrad, jakož i odkazy na četnou judikaturu soudů. Svým obsahem, způsobem zpracování, šíří a víceoborovým zaměřením, které se neomezuje jen na „čistě“ právní aspekty této agendy zaměstnavatelů, bude jedinou publikací tohoto druhu a zaměření na trhu právnické odborné literatury.

Autorský kolektiv

Autorský kolektiv vedený JUDr. Martinem Mikyskou byl pro dílčí příspěvky doplněn o odborníky na BOZP (Bc. Zdeněk Šenk), pro oblast správního a trestněprávního trestání (Advokátní kancelář JUDr. Jiřího Teryngela, Ing. Milan Moravec z Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj) a pro oblast hygieny práce pro pohled na nemoci z povolání (MUDr. Ivan Kučera, ředitel KHS Královéhradeckého kraje).

Chcete se na něco zeptat?