Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání • v souvislostech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pracovnělékařských služeb

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty, odborníky na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, právníky, odborové funkcionáře

Cíl: seminář bude pojat jako p r ů v o d c e zástupce zaměstnavatele, jak má přistupovat k řešení odškodnění pracovního úrazu (nemoci z povolání) od vzniku případu až do likvidace odškodnění a komunikaci s pojišťovnou

Program semináře:

souvislosti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a odškodňování

 • v této části bude seminář zaměřen zejména na proškolování zaměstnanců, kontrola dodržování předpisů o BOZP, ve vztahu k nemocem z povolání na kategorizaci prací, šetření orgánů hygienické služby, obrany zaměstnavatelů proti uznání nemoci z povolání

pracovně-lékařské služby a odškodňování

 • význam lékařských prohlídek a lékařských posudků, druhy lékařských posudků, významných pro odškodňování, přezkum lékařských posudků a jejich užití zaměstnavateli a pojišťovnami, lékařské posudky o příčinné souvislosti mezi pracovním úrazem (nemocí z povolání) a zdravotním stavem a zdravotní (ne)způsobilostí, rozhodování krajských úřadů o přezkoumání lékařských posudků, lékařské posudky a odstupné (tzv. 12 platů)

návrat zaměstnance z pracovní neschopnosti po pracovním úraze a nemoci z povolání – jak řešit jeho další pracovní uplatnění a jeho nároky

 • návody, jak jednat po návratu zaměstnance z pracovní neschopnosti
 • komunikace zaměstnanec – zaměstnavatel – ošetřující praktický lékař – lékař pracovně-lékařských služeb – lékaři oddělení nemocí z povolání – posudkoví lékaři orgánů sociálního zabezpečení – revizní lékaři zdravotních pojišťoven – lékaři pojišťoven
 • dohoda o změně pracovní smlouvy – převedení na jinou práci – dohoda o skončení pracovního poměru – výpověď z pracovního poměru

jednotlivé nároky na odškodnění pracovního úrazu a nemoci z povolání

 • přehled jednotlivých nároků a jejich výklad, sporné případy – příčina déletrvající pracovní neschopnosti, pracovní poměry na dobu určitou, nezaměstnaní, poškození, kteří začnou podnikat, sporné bodové ohodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění, zvyšování minimální mzdy a renty nezaměstnaných – na jaké případy se vztahuje zákon č. 181/2018 Sb.

zaměstnanec – zaměstnavatel – pojišťovna

 • kdo a jaká práva a povinnosti v tomto trojúhelníku vztahů má?
 • zjišťování zdravotního stavu postižených zaměstnanců a přístup pojišťoven k informacím o zdravotním stavu zaměstnanců

diskuze a odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 29. listopadu 2019, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 22484
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 090 Kč Objednat