ON-LINE webinář Aktuality pro plátce daně ze závislé činnosti • příprava na roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2020

Určeno pro: mzdové účetní a tvůrce mzdových programů

Cíl: seznámit účastníky se správným zdaňováním příjmů ze závislé činnosti ve zdaňovacím období 2020 a 2021, povinnostmi plátců daně (zaměstnavatelů) a poplatníků s příjmy ze závislé činnosti (zaměstnanců) za rok 2020 a pro rok 2021. Dalším cílem semináře je seznámit účastníky se všemi novinkami na dani a předat informace k tiskopisům – zejména tam, kde se opakuje chybovost. Součástí semináře je i příprava na roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2020.

Program semináře:

Aktuality a tiskopisy

 • strong>novely zákona o daních z příjmů a daňového řádu pro rok 2021
 • zdaňování a členění příjmů ze závislé činnosti v roce 2020 a 2021 – zálohy na daň, solidární zvýšení u záloh na daň, daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně
 • možnost prominutí sankcí u zpětně přiznaného zahraničního povinného pojistného pro účely § 6 odst. 12 zákona o daních z příjmů (pokyn na promíjení, jak opravit dle § 38i zákona o daních z příjmů, jak v této souvislosti vyplnit vyúčtování)
 • COVID-19 z pohledu plátce daně (souhrn vydaných opatření a výkladů)
 • komplexní výklad tiskopisů (včetně lhůt) pro plátce daně ze závislé činnosti (včetně opakujících se chyb), zejména Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti ve vztahu k hlášení změn v průběhu roku – jak správně vyplnit změnovou část, pozdě hlášené změny v průběhu roku příp. po konci roku – opravy dle § 38i zákona o daních z příjmů, dodatečné vyúčtování • jak správně zaznamenat příjmy ze závislé činnosti na tiskopis Potvrzení o zdanitelných příjmech, včetně vyplnění tiskopisu v případě dlužné mzdy

Příprava na roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2020

 • opakování základních principů pro roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, včetně povinností plátců daně s tím spojených a zákonné lhůty jak pro plátce daně, tak i pro poplatníka a to včetně rozhodných částek (min. mzda, průměrná mzda) – dopady do zdanění po konci roku 2020
 • jak postupovat při dodatečném podpisu prohlášení k dani
 • kdy musí zaměstnanec vypořádat daňovou povinnost prostřednictvím daňového přiznání (např. zrušené produkty spoření na stáří, neučiněné prohlášení k dani a příjem zdaněn zálohou na daň, souběh příjmů ze závislé činnosti atd.) – co, jak a kdy zdanit v rámci daňového přiznání – vzorový příklad včetně vyplnění daňového přiznání při zrušení soukromého životního pojištění
 • předepsané doklady v § 38l zákona o daních z příjmů i elektronicky, včetně archivace a elektronického vystavení potvrzení, GDPR
 • dotazy můžete pokkládat přes chat

Obsah semináře bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy k datu konání semináře

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

Město a místo konání: Internet - ON-LINE webinář
 • Datum konání: 18. prosince 2020, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 19203
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 890 Kč Objednat