ON-LINE webinář Aktuality ve zdaňování mezd v roce 2020 a 2021

Tento seminář je již plně obsazen

Určeno pro: mzdové účetní a pracovníky PaM

Cíl: poskytnout informace o aktualitách ve zdaňování mezd v roce 2020 a 2021. Obsah semináře bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy k datu konání semináře.

Program semináře:

 • aktuální legislativa
 • novely zákonao daních z příjmů (dále: ZDP) pro rok 2021
 • prominutí sankcí došlo-li ke zpětnému prokázání, že poplatník spadá do zahraničního pojistného systému v EU/EHP (pokyn, opravy dle § 38i ZDP, vyúčtování)
 • COVID-19 z pohledu zaměstnavatele jako plátce daně (přehled vydaných opatření a výklady)
 • systém zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2020 a v roce 2021 (členění příjmů ze závislé činnosti, prohlášení k dani a pravidla pro jeho uplatnění, daň vybíraná srážkou zvláštní sazbou z příjmů ze závislé činnosti, superhrubá mzda a problematika stanovení základu daně u zaměstnanců spadajících do zahraničního systému povinného pojištění, zdaňování příjmů ze závislé činnosti u daňových nerezidentů, odstupné posunuté v čase, jednorázové doplacení příjmů, vracení již zdaněné mzdy zaměstnancem, dopady minimální a průměrné mzdy do daňové oblasti, slevy na dani a průkazy předkládané plátci daně)
 • problematika posuzování mzdového plnění poskytovaného vedle mzdy
 • daňové zvýhodnění na děti, podmínky, doklady a problematika soustavná příprava na budoucí povolání
 • opravy chyb při výpočtu záloh a daně, ohlašovací povinnost u nedoplatku zaviněném poplatníkem
 • vybrané zaměstnanecké benefity (novela vyhlášky o FKSP s účinností od roku 2020, rekreace, náhradní poukaz na rekreaci v souvislosti s Covid-19, dary zaměstnancům, příspěvek na dopravu do a ze zaměstnání, péče o děti předškolního věku ze strany zaměstnavatele versus školkovné, přechodné ubytování, příspěvky zaměstnavatele na penzijní a životní připojištění, školné placené za děti zaměstnanců, daňové aspekty práce z domova a jiné)
 • aktuálně k závěrům KV KDP a vybraným judikátům
 • informace k daňovým tiskopisům (Prohlášení k dani, opožděné nahlášení změn v průběhu roku a opravy dle § 38i ZDP, dodatečné vyúčtování, Potvrzení o zdanitelných příjmech, atd.)
 • dotazy můžete pokládat přes chat

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

Město a místo konání: Internet - ON-LINE webinář
 • Datum konání: 14. prosince 2020, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 19199
 • Stav: Obsazeno
Cena: 1 890 Kč