ON-LINE webinář Daň z příjmů ze zavislé činnosti od ledna 2021 • příprava na roční zúčtování záloh na daň za rok 2020

Určeno pro: vedoucí pracovníky a mzdové účetní

Program semináře:

změny zákona o daních z příjmů týkající se závislé činnosti od ledna 2021 – aktuální legislativní úprava

 • základ daně a příjmy od daně osvobozené
 • slevy na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob a jejich prokazování
 • daňové zvýhodnění na vyživované děti
 • soustavná příprava na budoucí povolání, posuzování doby studia na VŠ v souvislosti s nouzovým stavem v I. pol. 2020
 • daňové benefity, splnění podmínek pro jejich využití ze strany zaměstnanců i zaměstnavatelů

příprava na roční zúčtování záloh na daň za rok 2020

 • oprávnění pro provedení ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti z pohledu zaměstnavatele
 • žádost zaměstnance o výpočet roční daňové povinnosti u zaměstnavatele, výhody a nevýhody oproti výpočtu daňové povinnosti na dani z příjmů fyzických osob na základě podaného daňového přiznání
 • uplatnění nezdanitelné části základu daně a slev na dani, které je možné uplatňovat až v rámci výpočtu roční daňové povinnosti na dani z příjmů fyzických osob – základní přehled podmínek a dokladů pro jejich prokázání

dotazy můžete pokládat přes chat

Program semináře bude aktualizován podle stavu legislativních změn k datu konání

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 10. prosince 2020, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 19197
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 890 Kč Objednat