Powered by Smartsupp

ON-LINE webinář Dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti po novelách ZP • dovolená u dohod • registrace dohod • pojistné z dohod

Určeno pro: mzdové účetní a personalisty

Program semináře:

schválené změny jen pro dohody o provedení práce

změny platné u DPP od 1.7.2024

 • přihlášení zaměstnavatelů
 • přihlášení všech dohod o provedení práce bez limitu
 • hlášení příjmů • měsíční hlášení
 • tiskopis • manuál k vyplnění
 • příklad vyplnění tiskopisu

změny platné od 1.1.2025

 • změna limitu pro odvody na SP a ZP u dohod
 • souběhy dohod u různých zaměstnavatelů • změna oproti původnímu znění
 • ohlašovací povinnosti
 • oznámená dohoda • podmínky pro získání • tzv. rezervovaná dohoda
 • DPP • malý rozsah a ostatní zaměstnání
 • informace dle aktuálního stavu • příklady

základní podmínky u dohod

 • náležitosti dohod
 • dohody a nové informační povinnosti zaměstnavatele
 • možnosti dohodářů žádat o pracovní poměr
 • dohody a práce na dálku • podoba dohody, co je dobré v dohodě uvést
 • změny v ukončování dohod a podmínky nutnosti odůvodnit výpověď z dohody

rozvrhování pracovní doby u dohod

 • nová povinnost zaměstnavatele rozvrhovat pracovní dobu u dohod • pravidla pro rozvrhování pracovní doby podmínky
 • zavedení povinnosti respektovat nepřetržité denní, týdenní odpočinky a pravidla evidence odpracované doby
 • zrušení fiktivního rozvrhu pro účely náhrady mzdy v době nemoci
 • u práce na dálku možnost rozvrhovat práci na dálku zaměstnancem, smluvní podmínky v dohodě

odměňování u dohod

 • změny v odměňování dohod • zavedení povinných příplatků
 • zavedení ustanovení ZP o překážkách v práci pro dohody
 • výpočet odměny z dohod, včetně příplatků
 • průměrný výdělek u dohod
 • stravné u dohod
 • cestovní náhrady
 • náhrady u práce na dálku

dovolená u dohod od 1.1.2024

 • pravidla pro vznik dovolené
 • za jakých podmínek vzniká nárok na dovolenou.
 • příklady pro vznik dovolené
 • výpočty dovolené
 • navazující dohody-DPP-DPP, DPČ-DPČ, DPP-DPČ
 • zápočet náhradních dob do doby odpracované pro limity rozsahu práce a dovolenou
 • způsob používání dohod a vyrovnávací období

diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 13. srpna 2024, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 21158
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 790 Kč Objednat