ON-LINE webinář Dovolená v praktických příkladech • základní podmínky a pravidla které je třeba dodržovat

Určeno pro: vedoucí pracovníky, mzdové účetní, personalisty a všechny zájemce, kteří chtějí mít aktuální informace z této oblasti

 • rekapitulace základních podmínek a pravidel
 • vysvětlení postupů na mnoha příkladech, jednoduše, srozumitelně
 • dovolená a změna délky pracovní doby – příklady různých možných platných postupů – různé způsoby v praxi
 • dovolená v souvislosti s mateřskou a rodičovskou dovolenou – příklady čerpání dovolené v návaznosti na mateřskou dovolenou • procvičení různých situací
 • změna úvazku po návratu z rodičovské dovolené – jak správně započítat překážky a dobu odpracovanou • příklady
 • jak pracovat s dovolenou u kratších úvazků, pracují – li zaměstnanci nad rozsah těchto úvazků • příklady
 • co se považuje z hlediska dovolené za výkon práce a jak se započítává a za jakých podmínek
 • podrobný přehled překážek v práci a jak se které započítávají, změna od 1. 12. 2022
 • podmínky čerpání dovolené, co je zaměstnavatel povinen dodržovat
 • určování dovolené kratší než délka směny
 • převádění dovolené do dalších let • podmínky
 • čerpání dovolené ve svátek • změna § 219 – příklady správného postupu
 • krácení dovolené – jak správně sčítat části směn • jak si poradit u nestejně dlouhých směn
 • příklady stanovování dovolené u dohod konaných mimo pracovní poměr – pokud bude schválena novela ZP
 • DOTAZY na lektora můžete zasílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi)
 • FAKTURY zasíláme e-mailem, v den konání webináře, na adresu uvedenou na přihlášce

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 18. května 2023, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 24913
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 390 Kč Objednat