ON-LINE webinář Dovolená v širších souvislostech včetně mnoha příkladů • např. s mateřskou, rodičovskou dovolenou....

Určeno pro: vedoucí pracovníky, personalisty, mzdové účetní, pracovníky PaM a všechny zájemce, kteří chtějí získat nové informace a prohloubit si znalosti z dané problematiky

 • Rekapitulace základních podmínek a pravidel
 • Vysvětlení postupů na mnoha příkladech, jednoduše, srozumitelně
 • Dovolená a změna délky pracovní doby – příklady různých možných platných postupů – různé výklady a diskuse
 • Stanovení nároku na dovolenou v souvislosti s mateřskou dovolenou - příklady, procvičení různých situací
 • Stanovení nároku na dovolenou v souvislosti s rodičovskou dovolenou - příklady, procvičení různých situací
 • Čerpání dovolené v návaznosti na mateřskou dovolenou - příklady
 • ZMĚNA úvazku po rodičovské dovolené během roku - příklad
 • ZMĚNA úvazku po návratu z rodičovské dovolené – jak správně započítat překážky a dobu odpracovanou
 • Jak pracovat s dovolenou u kratších úvazků, pracují – li zaměstnanci nad rozsah těchto úvazků – různé výklady
 • Co se považuje z hlediska dovolené za výkon práce a jak se započítává a za jakých podmínek
 • Podrobný přehled překážek v práci a jak se které započítávají
 • Podmínky čerpání dovolené, co je zaměstnavatel povinen dodržovat
 • Určování dovolené kratší než délka směny
 • Převádění dovolené do dalších let – podmínky
 • Čerpání dovolené ve svátek, ZMĚNA § 219 – příklady správného postupu
 • Krácení dovolené – jak správně sčítat části směn, jak si poradit u nestejně dlouhých směn
 • DOTAZY na lektora můžete zasílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi)
 • FAKTURY zasíláme e-mailem, v den konání webináře, na adresu uvedenou na přihlášce

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 22. září 2022, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 24705
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 290 Kč Objednat