ON-LINE webinář Fakturace v přeshraničním obchodu a službách v kontextu dramatických změn v DPH v roce 2021

Určeno pro: fakturantky, finanční účetní zaměřené na účtování přijatých faktur s původem z EU či třetích zemí, obchodníky se specializací na zahraniční obchod a služby.

Cíl semináře: Seminář reaguje na potřebu ekonomických úseků /účtáren/ nakládat s daňovými doklady od zahraničních partnerů a jejich řádnou evidenci pro daňové a účetní potřeby. Je adresován těm účtárnám, které vystavují a přijímají daňové doklady od zahraničních partnerů. Na praktických příkladech – vydaných i přijatých daňových dokladech v češtině a angličtině /doklady v angličtině jsou součástí semináře/ – si účastníci semináře ozřejmí správné uplatnění DPH s důrazem na časové souvislosti v evidenci pro DPH, problematiku dovozu a vývozu včetně cel a promítnutí do účetnictví.

 • Shrnutí změn v novele 2020 /účinné od 1. 9. 2020/ ve vazbě na přeshraniční obchod. Zásadní změny v přeshraničním obchodu se zbožím od roku 2021 v návaznosti na změnu úpravy EU v DPH – prodej zboží na dálku, dovoz zboží na dálku, poskytnuté plnění přes elektronické rozhraní, rozšíření režimu jednoho správního místa, omezení případů povinnosti registrace v jiných členských státech – tj. zejména pro eshopy, zásilkové či katalogové obchodu s mezinárodním přesahem.
 • Pořízení zboží z jiného členského státu • uplatnění DPH • ukázka a náležitosti faktury • řešení reklamace /množstevní, kvalitativní/ • uplatnění nároku na odpočet dle paragrafu 11, • účetní souvztažnosti
 • Dodání zboží do jiného členského státu • místo uskutečnění zdanitelného plnění osoba povinná přiznat DPH • důkazní prostředky pro daňový režim • vazba na souhrnné hlášení • množstevní bonus na konci sledovaného období • zasílání zboží vs prodej zboží na dálku nově • ukázka a náležitosti faktury • zboží v e-commerce a prodej přes elektronická rozhraní tj. nově od roku 2021 • přemístění zboží do JČS včetně konsignačních skladů.
 • Dovoz zboží • definice dovozu z hlediska celních a daňových předpisů s důrazem na rozdíly • celní režimy při dovozu • uplatnění DPH při dovozu • faktury při dovozu • účetní souvztažnosti • rizika při dovozu
 • Vývoz zboží • definice vývozu v celních a daňových předpisech • uplatnění DPH při vývozu • faktury při vývozu • důkazní prostředky
 • Poskytnutí služeb do jiného členského státu a třetí země • uplatnění DPH u služeb dle základního pravidla – viz paragraf 9, ZDPH, souhrnné hlášení – specifikace dle typu služeb • ukázka faktur včetně jejích náležitostí • služby v e-commerce • zálohy na služby a jejich promítnutí do přiznání a souhrnného hlášení
 • Přijetí služeb z jiného členského státu • uplatnění DPH u přijatých služeb – z EU i třetích zemí • režim samovyměření – případy • ukázka faktur a náležitostí • účtování přijatých služeb
 • dotazy můžete posílat během přednášky přes Q&A (otázky a odpovědi)

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 28. ledna 2021, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 22972
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 890 Kč Objednat