Powered by Smartsupp

ON-LINE webinář FKSP a sociální fondy • zásady pro tvorbu a čerpání

Určeno pro: účetní, ekonomy, vedoucí, případně ředitele organizačních složek státu, státních příspěvkových organizací, příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky, státních podniků a zaměstnance obecních, městských a krajských úřadů a jejich organizačních složek.

Zaměření webináře:

 • Ve webináři budou zájemci o tuto problematiku seznámeni se zásadami pro tvorbu a čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb dle vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, v platném znění, kterou se řídí:
 • příspěvkové organizace zřízené ÚSC
 • státní příspěvkové organizace
 • organizační složky státu
 • státní podniky
 • a sociálního fondu, který tvoří obce, města a kraje a jejich organizační složky. Ty se neřídí vyhláškou č. 114/2002 Sb., ale tvoří fond podle §5 zákona č. 250/2000 Sb.

Zájemci o tuto problematiku budou seznámeni s tím, jak je zavést do praxe a budou upozorněni na nejčastější chyby při tvorbě a čerpání fondu, kterých se mohou vyvarovat. Součástí webináře budou příklady z praxe a odpovědi na nejčastější dotazy.

Program webináře:

 • Seznámení se zásadami pro tvorbu fondu
 • Nastavení pravidel pro čerpání fondu
 • Čerpání fondu dle § 4 až 14a
 • Příklady z praxe
 • Nejčastější chyby při tvorbě a čerpání fondu
 • Diskuse a odpovědi na dotazy
 • DOTAZY na lektora můžete zasílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi)
 • FAKTURY zasíláme e-mailem, v den konání webináře, na adresu uvedenou na přihlášce

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 8. listopadu 2023, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 26043
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 390 Kč Objednat