Powered by Smartsupp

ON-LINE webinář Fond kulturních a sociálních potřeb • aneb jak správně tvořit, čerpat, zaúčtovat a zdanit

Určeno pro: ředitele, ekonomy, účetní či personalisty subjektů, které tvoří fond kulturních a sociálních potřeb, jakož i širší odbornou veřejnost

Cíl: seminář je zaměřen na novou právní úpravu hospodaření s FKSP v návaznosti na změny v zákoně 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a v zákoně 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Předmětem výkladu budou základní principy fungování fondu, rozpočet fondu, nastavení pravidel pro tvorbu a čerpání fondu formou vnitřního předpisu. Výklad bude dále zaměřen na praktická doporučení pro tvorbu a čerpání. Jednotlivé tituly tvorby a čerpání fondu budou komentovány i z pohledu jejich zaúčtování a zdanění daní z příjmu ze závislé činnosti s odkazem na konkrétní ustanovení zákona či účetního standardu. Zohledněna budou i metodická doporučení publikovaná MFČR a informace zveřejněné Finanční správou.

Program semináře:

  • důsledky zrušení vyhlášky 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb
  • poskytování příspěvků na produkty na stáří (penzijní připojištění, životní pojištění, dlouhodobý investiční produkt)
  • poskytování příspěvku na stravování – podmínky osvobození od daně z příjmu
  • poskytování dalších benefitů zaměstnancům a jejich zdanění, popř. osvobození podle § 6 zákona o daních z příjmů (jako např. příspěvek na rekreaci, příspěvek na kulturní a sportovní akce, příspěvek na nákup vitamínové prostředky, dioptrické brýle, dentální hygienu, očkování aj.)
  • peněžní a nepeněžní dary poskytované např. při pracovních a životních výročích
  • sociální výpomoci a zápůjčky
  • diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

  • Datum konání: 23. dubna 2024, 9.00 - 13.30
  • Variabilní symbol: 21115
  • Stav: Připravujeme
Cena: 2 790 Kč Objednat