ON-LINE webinář Nejasnosti a složité případy v mzdovém účetnictví • aktuální problémy mzdových účetních

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty a další zájemce o získání aktuálních informací z oblasti mezd a personalistiky.

Obsah:

Řešení problematických oblastí v oblasti mzdového účetnictví. Výběr aktuálních problémů mzdových účetních. Podrobný výklad a praktické příklady. Uvedená témata budou rozšířena o řešení konkrétních problémů mzdových účetních.

 • Práce přesčas a ve svátek, případová studie, rozbor komplikovaných situací.
 • Práce o víkendu a v noci, nároky zaměstnanců.
 • Průměrný výdělek a zaručená výše mzdy.
 • Náhrada mzdy za prvních 14 dnů karantény a DPN, mimořádný příspěvek při karanténě a izolací.
 • Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby a jeho dopad na zpracování mezd.
 • Minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění.
 • Platby sociálního a zdravotního pojištění u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
 • Dovolená po novele zákoníku práce, první zkušenosti a praktické příklady.
 • Stravenkový paušál a stravenky v praxi.
 • Srážky ze mzdy podle aktuální legislativy.
 • DOTAZY na lektora můžete zasílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi).
 • FAKTURY zasíláme e-mailem v den konání webináře na adresu uvedenou na přihlášce

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

Město a místo konání: Internet O - ON-LINE webinář
 • Datum konání: 14. června 2021, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 24426
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 090 Kč Objednat