ON-LINE webinář Nová úprava dovolené účinná od 1.1.2021

Určeno pro: personalisty, mzdové účetní, programátory mzdových programů, vedoucí pracovníky a zaměstnance podniků, škol, veřejných institucí a úřadů, územních samosprávných celků a všechny, kteří se zajímají o problematiku pracovního práva

Webinář je interaktivní, budete potřebovat mikrofon a webkameru (webkamera není podmínkou)

Cíl: na praktických příkladech uchazečům názorně vysvětlit novou úpravu dovolené účinnou od 1.1.2021. Téma dovolené bude probráno komplexně s důrazem na legislativní novinky a možné aplikační problémy. Stranou výkladu nezůstanou ani komplikovanější případy spojené např. se změnou úvazku zaměstnance, pružným rozvržením pracovní doby nebo čerpáním dovolené po skončení mateřské dovolené. Součástí školení je též krátká aktivní část, kdy si účastníci budou moci ověřit nabyté vědomosti a spočítat si modelové příklady, které budou vzápětí lektorem rozebrány.

Program semináře:

Výklad k nové úpravě dovolené, který bude vždy ke každému tématu doplněn o řadu praktických příkladů, zahrne například následující:

 • jak určit konkrétní počet hodin dovolené, na které zaměstnanci vzniklo právo - univerzální postup i pro ty nejsložitější případy (rovnoměrné/nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, částečný/plný úvazek, trvání pracovního poměru jen po část roku, zohlednění různých absencí atd.)
 • jak ponovu na čerpání dovolené po skončení mateřské dovolené - kolik hodin dovolené takto určit zaměstnankyni k čerpání?
 • specifika dovolené u zaměstnanců s pružným rozvržením pracovní doby či homeworkingem
 • jak spočítat právo na dovolenou při změně úvazku? (mj. otázka zápočtu náhradních dob)
 • jak na převod dovolené do následujícího roku a na co si dát pozor?
 • nová pravidla pro čerpání dovolené jen v části směny
 • jak naložit s přešlou dovolenou z roku 2020? (přechodné ustanovení k novele ZP)
 • jaký vliv mají různé překážky v práci na dovolenou? (karanténa, sick days, ošetřování/péče o dítě, neplacené volno, rodičovská a mateřská dovolená, DPN atd.)
 • zpřesnění pravidel pro čerpání dovolené ve svátek (kdy se dovolená započte, a kdy ne?)
 • zálohové čerpání dovolené a postup při přečerpání dovolené
 • přerušení dovolené u některých překážek v práci
 • kdy lze nově krátit dovolenou a v jakém max. rozsahu?
 • srovnání dosavadní a nové úpravy dovolené na modelových příkladech - kdy si zaměstnanec polepší, a kdy naopak pohorší?
 • koncepční změny u dodatkové dovolené

dotazy můžete pokládat lektorovi přes mikrofon nebo písemně přes chat

!!! FAKTURU ZASÍLÁME V DEN KONÁNÍ !!!

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

Město a místo konání: Internet - ON-LINE webinář
 • Datum konání: 27. dubna 2021, 9.00 - 15.00
 • Variabilní symbol: 19271
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 190 Kč Objednat