ON-LINE webinář Obce a nový zákon o odpadech

Určeno pro: úředníky a vedoucí úředníky územních samosprávných celků, zastupitele, členy výborů a komisí. Seminář doporučujeme jak začínajícím k získání přehledu, tak zkušeným k doplněním znalostí a informací z praxe.

Webinář seznámí přehlednou a stručnou formou s hlavními změnami, které pro obce vyplývají z nové odpadové legislativy (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, a další související zákony).

Účastníci budou rovněž informováni o aktuálních metodických návodech a sděleních MŽP a MV k nové legislativě účinné od 1. 1. 2021.

Obsah webináře:

 • Obecní systém odpadového hospodářství a obecně závazné vyhlášky obcí
 • Poplatky za komunální odpad a obecně závazné vyhlášky obcí
 • Třídící cíle a další nové povinnosti pro obce, školní sběr, černé skládky
 • Výkon státní správy podle zákona o odpadech a přestupky
 • Poplatky za ukládání odpadů na skládky a tzv. "třídící sleva"pro obce
 • Výrobky s ukončenou životností ve vztahu k obcím (baterie, elektroodpad, pneumatiky,problematika autovraků, obaly)
 • DOTAZY na lektora můžete posílat během semináře přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi)
 • FAKTURY zasíláme e-mailem, v den konání webináře, na adresu uvedenou na přihlášce

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 17. června 2021, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 24424
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 090 Kč Objednat