ON-LINE webinář Personalistika pro rok 2021 po změnách ZP

Určeno pro: vedoucí pracovníky, personalisty, pracovníky PaM, mzdové účetní

Změny v dovolené od 1. 1. 2021

 • dovolená za kalendářní rok a poměrná část dovolené • souvislost s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou • nárok na dovolenou v případě dlouhodobé pracovní neschopnosti • mateřské dovolené atd. (současné krácení)
 • čerpání dovolené • převod dovolené • dovolená ve svátek • krácení za neomluvenou absenci od 1. 1. 2021
 • dovolená u zaměstnanců vyslaných do jiného státu EU v rámci nadnárodního poskytování služeb
 • Doručování • změny v doručování písemností zaměstnavatelem i zaměstnancem; doručování na pracovišti • doručování poštou • elektronicky a datovou schránkou • povinnosti zaměstnance v souvislosti s doručováním
 • Potvrzení o zaměstnání • změny ve vydávání a obsahu
 • „Změna“ v pružné pracovní době v oblasti nemožnosti použití, úprava pružné pracovní doby ve vnitřním předpise; princip pružné pracovní doby
 • Co se změní v oblasti přechodu práv a povinností a jak to nadále bude s výpovědí danou zaměstnancem v této souvislosti; povinnosti zaměstnavatele
 • Změny v ustanoveních o pracovních režimech – vícesměnný režim; jak se změnou pracovat ve vnitřních předpisech a dalších dokumentech
 • Sdílené pracovní místo • kratší úvazky, podmínky, dohody, rozvržení pracovní doby
 • Zkrácená pracovní doba • co se upřesňuje
 • Změny ve výši
 • Další související program (bez změny v ZP)
 • Pružná pracovní doba a délka směny • základní pracovní doba • volitelná pracovní doba • kam zařadit přestávku v práci • práce přesčas při pružné pracovní době • vyrovnávací období
 • Co je to částečná nezaměstnanost (60 %) • kdy k ní přistoupit, jak postupovat a co dělat • jak je to s odbory a jak bez nich – postup pro zaměstnavatele • prostoj a dovolená
 • Home office • co to vlastně je • úprava ve vnitřním předpise • dohody • pracovní doba a kdo ji rozvrhuje • evidence pracovní doby • bezpečnost práce • na čí náklady je výkon práce • místo výkonu práce a nutnost změny pracovní smlouvy, • přidělování práce • kontrola • příplatky přesčasy překážky v práci a další aspekty.
 • Návrat z home office
 • dotazy můžete zasílát přes chat

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 9. prosince 2020, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 22955
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 890 Kč Objednat