ON-LINE webinář Personální a mzdová problematika na aktuální téma

Učeno pro: mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí mít o mzdové a personální problematice aktuální informace

Webinář je interaktivní, budete potřebovat mikrofon a webkameru (webkamera není podmínkou)

Cíl: na webináři získáte aktuální přehled o změnách, které potřebujete při své práci dobře znát. Dále vás lektor seznámí se svými zkušenostmi z praxe při vedení mzdové a personální agendy pro klienty v soukromé i státní sféře. Očekávat můžete celou řadu názorných příkladů, vzorů i postupů včetně praktické ukázky vyplnění vybraných tiskopisů. Při výkladu se lektor soustředí na aktuální informace v rámci přijimaných opatření vlády na podporu zaměstnanosti, mimořádného příspěvku ke karanténě, Antivirus, případně Kurzarbeit, krizovém ošetřovném, kompenzačních bonusech. Program bude aktualizován dle posledního vývoje legislativy.

Zákoník práce v roce 2021

 • praktické zkušenosti při přijímání zaměstnanců podle pravidel – pandemický zákon, event. nouzový stav • povinné testování zaměstnanců na pracovišti zaměstnavatele
 • elektronická komunikace s budoucím zaměstnancem - požadované osobní údaje v rámci přijímacího řízení a zajištění jejich ochrany • zápočtový list, obsah a jeho vydání • osobní dotazník a archivace dokladů • GDPR – ochrana osobních údajů, vlastní přijímací pohovor – možné formy jeho vedení – zajištění ochrany proti přenosným nemocem • základní informace a poznatky v oblasti testování zaměstanců zaměstnavatelem • vnitřní předpis – směrnice
 • informování o obsahu pracovního poměru • doručování písemností po 30.7.2020 • co zaměstnavatel není oprávněn požadovat od zaměstnance za informace • vnitřní firemní předpisy, pracovní řád, kolektivní smlouva • vstupní školení v oblasti BOZP • vstupní pracovnělékařské prohlídky v době nouzového stavu a po jeho zrušení - Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví • uzavírání pracovně- právních vztahů • pracovní smlouva a její obsah - kde zaměstnavatelé často chybují • výkon práce na dobu určitou • problematika forem ukončování pracovního poměru ve vazbě k nároku na podporu v nezaměstnanosti – potvrzení pro úřad práce • zákon o zaměstnanosti
 • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr • co musí zaměstnavatel dodržet, čeho se vyvarovat při uzavírání těchto pracovněprávních vztahů • poznatky z kontrol inspekce práce • rozsah výkonu práce na DPP a DPČ v roce 2021 • nároky zaměstnanců činných na základě DPČ nebo DPP – dovolená, náhrady, příplatky • agenturní zaměstnávání v roce 2021 – zákoník práce a zákon o zaměstnanosti • výhody a nevýhody • vztah agentura práce a uživatel agenturního zaměstnance • vzor dohody mezi agenturou práce a uživatelem - nejdůležitější informace
 • pracovní doba v době pandemie • práce z domova a její výhody/nevýhody • pracovní doba v době tzv. částečné nezaměstnanosti – omezezní poptávky po výrobcích, nebo službách • nastavení zvláštních režimů pracovní doby - nerovnoměrná pracovní doba, pružná pracovní doba, případně konto pracovní doby • překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu mimořádných opatření vlády – podpůrné programy v rámci zaměstnanosti ANTIVIRUS, event. bude-li schálen program KURZARBEIT • uplatňování nároku na výplatu příspěvku, výše, termíny a další důležité informace v této oblasti
 • pracovní doba jako nejdůležitější faktor při určování výměry dovolené • základní informace pro výpočet dovolené • poznatky z praxe

Mzdová problematika v době covidové

 • zásady a možné způsoby odměňování zaměstnanců v nestátní a státní sféře v roce 2021 • sazby minimální mzdy • zaručená mzda
 • zkušenosti z praxe – co často zaměstnavatelé porušují při poskytování mzdy na úrovni mzdy minimální nebo zaručené
 • výpočet mzdy při zvláštních režimech pracovní doby v souvislosti s omezením nebo zastavením provozu a následný výpočet průměrného výdělku, jako podklad pro čerpání příspěvku z programu Antivirus, nebo event. Kurzarbeitu • výpočet mzdy při částečném výkonu práce a příspěvek od státu – názorné ukázky výpočtu
 • náhrada mzdy za prvních 14 dnů a nemocenské pojištění 2021 • náhrada mzdy pro rok 2021 při dočasné pracovní neschopnosti, nařízené karantény nebo izolace • mimořádný příspěvek tzv. „izolačka“ při nařízené karanténě nebo izolaci – postupy, varianty a výpočet ve vazbě na snížení odvodu pojistného na socální zabezpečení za změstnavatele • návaznost na mzdový program • tzv. covidové diagnózy • součinnost zaměstnavatele s příslušnou správou sociálního zabezpečení – podávání vysvětlení, uplatnění žádostí, sporné případy „karanténa,izolace, nebo vlastní nemoc“? ve vazbě na mimořádný příspěvek
 • krizové ošetřovné navýšení až na 80% z redukovaného denního vyměřovacího základu zaměstance • rotační docházka do škol a ošetřovné – jak řešit, bude-li schválena
 • další praktické informace • kompenzační bonusy v roce 2021 – osoby samostatně výdělečně činné, malé s.r.o, případně dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti • základní informace o podmínkách nároku na kompenzační bonus, výše, do kdy uplatnit nárok

dotazy můžete pokládat lektorovi přes mikrofon nebo písemně přes chat

!!! FAKTURU ZASÍLÁME V DEN KONÁNÍ !!!

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

Město a místo konání: Internet - ON-LINE webinář
 • Datum konání: 26. dubna 2021, 9.00 - 14 00
 • Variabilní symbol: 19270
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 190 Kč Objednat