ON-LINE webinář Platy zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2021

Určeno pro: personalisty a ekonomy ve veřejných službách a správě, ve zdravotnických, pedagogických zařízeních, v sociálních službách, územních samosprávných celcích, školství, v kulturních zařízeních

Program semináře:

 • informace o aktuálním vývoji a úrovni platů
 • platové tarify k 1.1.2021 • dopady zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy od 1.1.2021
 • výklad jednotlivých ustanovení pro poskytování platu s důrazem na ustanovení příslušných platových předpisů (zákoník práce, nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě), která mohou vyvolávat aplikační problémy
 • zařazování zaměstnanců do platových tříd, zařazování vedoucích zaměstnanců a jejich zástupců do platových tříd, používání katalogu prací ve veřejných službách a správě
 • zařazování zaměstnanců do platových stupňů, rozlišování odborné a jiné praxe a její zápočet
 • podmínky pro přiznávání osobního příplatku, pro jeho přiznávání, odnímání, zvyšování nebo snižování
 • podmínky pro přiznávání zvláštního příplatku a příplatku za práce ve ztíženém pracovním prostředí
 • poskytování doplatku do nejnižších úrovní zaručené mzdy a jeho dopady v platové praxi
 • podmínky pro poskytování ostatních složek platu – režimové příplatky odměny
 • splatnost a výplata platu, platový výměr
 • dotazy můžete pokládat přes chat

!!! FAKTURU ZASÍLÁME V DEN KONÁNÍ !!!

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

Město a místo konání: Internet - ON-LINE webinář
 • Datum konání: 20. ledna 2021, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 19229
Cena: 2 090 Kč Objednat