ON-LINE webinář Povinnosti soukromoprávních původců dokumentů • vyvarování se častých chyb a jak jim předejít

Určeno pro: obchodní společnosti a družstva s výjimkou bytových družstev, politické strany, politická hnutí, spolky, odborové organizace, organizace zaměstnavatelů, církve a náboženské společnosti, profesní komory, nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti

Povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií z dokumentů o vzniku, přeměně a zániku původce • řízení o majetku a dalších dokumenty znamená, že tyto dokumenty nemůže původce samostatně vyřazovat dokumenty a po uplynutí jejich potřeby je ničit • při vyřazování je povinen spolupracovat s příslušným archivem • jakých chyb se při tom původci dopouštějí a jim předejít bude předmětem našeho webináře

Program:

 • které dokumenty musí soukromoprávní původce (a jejich nástupce) uchovávat
 • archivační lhůty dokumentů v mzdové a personální oblasti • jak zajistit věrohodnost původu dokumentů v digitální podobě, neporušitelnost jejich obsahu, jejich čitelnost a metadata, a to až do okamžiku provedení výběru archiválií
 • datová schránka, konverze dokumentů
 • spisovna – uložení dokumentů po dobu trvání jejich skartačních lhůt
 • jak umožnit archívu výběr • žádost o provedení výběru
 • vlastní specializovaný archiv nebo veřejný archiv?
 • skartace a likvidace dokumentů nespadajících pod přílohu 1 a 2 zákona o archivnictví
 • jak splnit povinnost zaměstnavatele před zpracováním osobních údajů jakékoliv kategorie osobních údajů • stanovit účel zpracování • informovat zaměstnance o zpracování a době uložení osobních údajů.
 • dotazy na lektora můžete zasílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi)

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 22. dubna 2021, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 22996
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 090 Kč Objednat