Powered by Smartsupp

ON-LINE webinář Praktický průvodce ekonomikou firmy – první kroky k nastavení controllingu

Určeno pro: majitele firem (zkušené i začínající), finanční a obchodní manažery a všechny, kdo komunikují s účetními experty, ale také pro účetní, kteří komunikují s manažery

Program semináře: Ekonomické vyhodnocování aktivit a výsledků činnosti firmy patří k základním předpokladům úspěšného podnikání. Jak ale začít sledovat a řídit ekonomiku vaší firmy efektivně a metodicky? Díky srozumitelnému výkladu lektorky zjistíte, nakolik vám při řízení ekonomiky firmy pomůže controlling a jak ho zavést do praxe. Odnesete si přehled prvních kroků pro nastavení úspěšného controllingu i inspirativní Excel ukázky s předlohami grafického rozboru ekonomického směřování firmy.

Přínos: Controlling je důležitým nástrojem řízení firemních procesů. Správně nastavený nákladový a finanční controlling může posloužit jako systém včasné kontroly a poskytovat velmi cenné informace pro řízení. Upozorní vás na možné budoucí problémy a s předstihem vám umožní rozpoznat příčiny ekonomických dopadů vašich manažerských rozhodnutí.

Nastavte si s pomocí praktického návodu zkušené konzultantky finančního řízení metodicky a efektivně controlling nákladů, peněžních toků a vyhodnocování ekonomického úspěchu firmy. Na tomto webináři vás srozumitelně provedeme prvními kroky při zavedení nákladového a finančního controllingu vhodného zejména pro firmy podnikající za účelem dosahování zisku.

Obsah:

 • Finanční a nákladový controlling
 • Co je controlling a jaké jsou přínosy jeho zavedení
 • Trojúhelník finančního řízení
 • Systém kalkulací a nastavení controllingu
 • Kalkulace nákladů
 • Cesta k úspěšnému finančnímu řízení firmy
 • Finanční cíle v controllingovém pojetí
 • Pět zásadních čísel v rozvaze a výsledovce
 • Sledování peněžních toků firmy
 • Ekonomický úspěch firmy
 • Finanční a majetková stabilita
 • Výkonnost firmy
 • diskuze • odpovědi na dotazy
 • DOTAZY na lektora můžete zasílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi)
 • FAKTURY zasíláme e-mailem, v den konání webináře, na adresu uvedenou na přihlášce

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 9. října 2024, 9.00 - 15.00
 • Variabilní symbol: 26269
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat