ON-LINE webinář Překážky v práci komplexně a v souvislostech • Pracovní úrazy - co je a co není pracovní úraz

Určeno pro: vedoucí pracovníky, personalisty, mzdové účetní, pracovníky PaM a všechny další zájemce o tuto problematiku

ul>
 • Překážky v práci na straně zaměstnance i na straně zaměstnavatele podle zákoníku práce.
 • překážky v práci podle jiných právních předpisů
 • překážky v práci legislativně neupravené
 • oznamování a prokazování překážek na straně zaměstnance i zaměstnavatele • podstata překážek a jak je chápat • další právní důsledky překážek v práci, jako například vliv na zkušební dobu, možnost dání výpovědi nebo odlišnosti u domáckých zaměstnanců
 • v detailu například překážky jako vyšetření nebo ošetření • částečná nezaměstnanost • přestěhování • pohřeb spoluzaměstnance • přerušení dopravního provozu • prostoje • jiné překážky na straně zaměstnavatele i částečná nezaměstnanost a další otázky na něž najdeme odpověď, jako například:
 • Darování krve, jak je to s omluvením zaměstnance a jak je to s volnem a zasahováním do pracovní doby během 24 hodin?
 • Co když jde zaměstnanec k soudu nebo jede na tábor?
 • Co když na nějakou dobu nemáme lékařský posudek a jak je to s vazbou?
 • Překážky a náhrada mzdy.
 • Překážky a pracovní doba • nárok na „volno“ a souvislosti s plánem směn • vykazování překážek v evidenci pracovní doby.
 • Pracovní úrazy • co je a co není pracovní úraz • úrazy a pracovní cesta • úrazy v přestávce na jídlo a oddech • stravování a pracovní úraz • úraz při pracovní činnosti • judikatura a pár perliček ze světa pracovních úrazů.
 • Pracovní cesta a výkon práce • mimořádná cesta do práce.
 • DOTAZY na lektora můžete zasílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi)
 • FAKTURY zasíláme e-mailem, v den konání webináře, na adresu uvedenou na přihlášce
 • Pokyny pro semináře

  Přihláška

  Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

  Úhrada

  Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

  Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


  Pokyny pro videosemináře

  Objednávka

  Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

  Úhrada

  Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

  Faktura - daňový doklad

  Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

  Informace

  Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

  Dotazy

  S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

  Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

  • Datum konání: 16. června 2021, 9.00 - 13.30
  • Variabilní symbol: 24421
  • Stav: Připravujeme
  Cena: 2 090 Kč Objednat