ON-LINE webinář Příprava na budoucí povolání • pracovní doba • dovolená

Určeno pro: mzdové účetní a personalisty

Program semináře:

Příprava na budoucí povolání

 • studium na středních školách, učilištích
 • studium na vyšších středních školách
 • studium v jazykových kurzech po první maturitě
 • studium na vysokých školách
 • bakalářský stupeň
 • magisterský stupeň
 • doktorandské studium
 • posuzování přípravy na budoucí povolání z pohledu daní
 • posuzování přípravy na budoucí povolání z hlediska zdravotního pojištění
 • výjimka u zdr. pojištění - doktorandské studium prezenční forma do 28 let bez jakéhokoliv příjmu = pojištěnec státu
 • doba přípravy na budoucí povolání v souvislosti s důchodovým pojištěním
 • příprava na budoucí povolání ve vazbě na srážky ze mzdy (nezabavitelná částka na vyživovanou osobu)
 • prokazování přípravy na budoucí povolání
 • potvrzení o studiu- náležitosti potvrzení

Pracovní doba podle zákoníku práce a harmonogram směn

 • délka směny
 • přestávka na oddech
 • bezpečnostní přestávka
 • přestávky mezi směnami
 • nepřetržitý odpočinek v týdnu
 • rozvrhování pracovní doby rovnoměrné a nerovnoměrné
 • vyrovnávací období
 • harmonogram směn a plánované směny
 • mimořádná směna - práce přesčas
 • stravovací paušál a směna
 • mimořádná směna a mimořádné cestovní výdaje – náhrada cestovních výdajů

Dovolená v hodinách

 • překážky v práci na straně zaměstnance posuzované jako doba odpracovaná • MD, DPN z titulu PÚ a nemoci z povolání, atd.
 • překážky z důvodu obecného zájmu
 • překážky na straně zaměstnavatele
 • kumulativní započitatelné překážky v práci • DPN, karanténa, RD, sick days, pracovní volno bez náhrady příjmu na žádost zaměstnance
 • doplňková výstupní sestava a její vhodný obsah
 • souvislost harmonogramů směn a nároku na dovolenou v hodinách
 • čerpání dovolené ve vztahu k délce směny, půl-směny, zůstatek dovolené – až 0,25 hodiny
 • plány dovolených
 • žádanka o dovolenou
 • další skutečnosti související s dovolenou v hodinách – přečerpaná dovolená a její řešení

dotazy můžete pokládat přes chat

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 29. dubna 2021, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 19242
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 190 Kč Objednat