ON-LINE webinář Roční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2020 • aktuality pro plátce daně ze závislé činnosti pro rok 2021 • včetně tiskopisů pro plátce daně

Určeno pro: mzdové účetní a firmy se zaměřením na mzdový software Cíl: seznámit účastníky se správným zdaňováním příjmů ze závislé činnosti, a to zejména ve vztahu k ročnímu zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2020, dále povinnostmi plátců daně (i ve vztahu k finančním úřadům) a poplatníků s příjmy ze závislé činnosti za rok 2020. Dalším cílem semináře je seznámit účastníky se všemi novinkami na dani pro rok 2021 a předat veškeré informace k tiskopisům ve vztahu k závislé činnosti pro plátce daně. Vzhledem k časovému rozsahu je možné, že některé části přednášky budou prezentovány ve zkratce.

Program semináře:

Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za 2020

 • zákonné lhůty - jak pro plátce daně, tak i pro poplatníka ve vztahu k žádosti o roční zúčtování, lhůty pro výpočet daně a vrácení přeplatků na dani
 • základní principy - kdy daň zálohovou a kdy srážkovou, srážková daň po konci roku • kdy musí poplatník vypořádat daňovou povinnost prostřednictvím daňového přiznání, tzn. co, jak a kdy zdanit v rámci daňového přiznání – vzorový příklad vyplnění DAP při nedodržení podmínek životního pojištění s příspěvkem zaměstnavatele
 • povinnosti plátce daně ve vztahu k finančnímu úřadu včetně lhůt pro předložení daňových tvrzení – aktualizace tiskopisů, upozornění na nové vzory tiskopisů, jak správně vyplnit vyúčtování (dodatečné vyúčtování) a jeho přílohy ve vztahu k opravám na dani podle § 38i zákona o daních z příjmů – např. v souvislosti s generálním pardonem na prominutí úroků v souvislosti s pozdě přiznanou A1. Jak využít Pokyn GFŘ D-45 k promíjení příslušenství daně
 • potvrzení o zdanitelných příjmech a správnost údajů na těchto potvrzeních (i elektronicky) – jaké příjmy patří na potvrzení, nejčastější chybovost
 • slevy na dani včetně dokladů
 • školkovné za 2020 (nárok, jeho výše, povinné náležitosti potvrzení)
 • nezdanitelné části základu daně včetně dokladů
 • daňové zvýhodnění se zaměřením na soustavnou přípravu na budoucí povolání

Aktuality

 • nejdůležitější změny pro zaměstnavatele ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti pro rok 2021 (např. novela daňového řádu ve vztahu k sankcím, prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání, novely zákona o daních z příjmů – např. stravenkový paušál, zrušení superhrubé mzdy, zvýšení slevy na poplatníka, změna u oznamovací povinnosti dle § 38da)

Program může být aktualizován dle stavu legislativního procesu.

dotazy můžete pokládat přes chat

!!! FAKTURU ZASÍLÁME V DEN KONÁNÍ !!!

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

Město a místo konání: Internet - ON-LINE webinář
 • Datum konání: 26. ledna 2021, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 19225
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 190 Kč Objednat