ON-LINE webinář Rok 2021 se zákonem o DPH • zásadní změny na příkladech a grafech

Určeno: pro všechny, kteří musí denně, ale i občas řešit problematiku DPH

Cíl : seznámení se zásadními změnami které již v zákoně o DPH úderem 1.ledna 2021 nastaly a které nás mohou ještě v létě, ale spíše na podzim roku 2021 potkat

Úvod • vysíláme z Mostaru – krátce co o něm víme? • na co se dnes zaměříme

Aktuální stav legislativy

Základní pojmy pro účely zákona o DPH

 • ve stávajícím znění s účinností od 1.1.2021 a ve znění pravděpodobně od 1.7. 2021 – řada nových pojmů – musíme jim rozumět
 • nové vymezení hmotného majetku ze zákona č. 609/2020 Sb.– tzv. „daňový balíček “ • dopady do DPH jiné, než do aplikace pro účely zákona o daních z příjmů

Osoba povinná k dani v různých situacích, pojem ekonomická činnost - co se za ním skrývá? • může i nepodnikatelský subjekt uskutečnit ekonomickou činnost ? • jaké jsou důsledky ?

Nájem nemovitých věcí od 1.1.2021 - důkladně § 56a ZDPH

 • vymezení pojmu „nájem nemovité věci“ – kde nalezneme definici?
 • jaký je rozdíl od ubytovací služby?
 • jak moc je důležitá definice nemovité věci pro správné daňové řešení nájmu?
 • omezení možnosti rozhodování plátce, pro zdanění nájmu nemovitých věcí s účinností od 1.1.2021 – příklady
 • je skutečně rozhodující zápis stavby do katastru nemovitostí?
 • jak nám pomohla Informace GFŘ k uplatňování DPH u nájmu nemovitých věci od 1.1.2021
 • revize nájemních smluv s účinností od 1.1.2021, úprava odpočtu daně
 • komplexní příklad, dopady i do daně z příjmů
 • upozornění na zaúčtování vrácené částky daně podle § 78 ZDPH

Intrakomunitární obchody se zbožím – vybrané případy

 • dodání zboží plátcem pro osoby povinné k dani v rámci EU
 • dodání zboží pro osoby nepovinné k dani – dle stávajícího zákona a dle připravované novely zákona o DPH pro rok 2021 - tzv. „implementační zákon“ , vysvětlíme proč ho tak nazýváme, a proč se na novinky musíme včas připravit
 • místo plnění při prodeji zboží na dálku (§ 8 od 1.7.2021)
 • místo plnění při prodeji dovezeného zboží na dálku (§ 8a od 1. 7. 2021)
 • dodání zboží usnadněné provozovatelem elektronického rozhraní ( § 13a od 1.7.2021) – vazba na rozšířený zvláštní režim jednoho správního místa, vazba na řadu dalších ustanovení zákona o DPH pro ucelené pochopení velmi komplikované problematiky
 • problematika přemístění zboží v režimu skladu na základě „ Vysvětlivek Komise EU ke změnám DPH v EU • odpovědi na otázky, které v zákoně ani Informaci GFŘ nenajdete

Daňový řád - novela daňového řádu s účinností od 1.1.2021 přinesla změny i pro zákon o DPH

 • zálohy na nadměrný odpočet
 • sankce za pozdní úhradu daně - od kterého dne?
 • sankce za pozdní podání daňového přiznání - od kterého dne?

dotazy můžete pokládat přes chat

!!! FAKTURU ZASÍLÁME V DEN KONÁNÍ !!!

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

Město a místo konání: Internet - ON-LINE webinář
 • Datum konání: 16. dubna 2021, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 19253
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 190 Kč Objednat