ON-LINE webinář Spisová a archivní služba - aktuálně - školení zaměřené na ukládání a vyřazování dokumentů určené pro veřejnoprávní a soukromoprávní organizace – nejen pro začátečníky

Určeno pro: veřejnoprávní a soukromoprávní původce, kteří vedou spisovou službu, pro pracovníky podatelen a spisoven, pro administrativní pracovníky, kteří se podílejí na vedení agendy spisové služby a pro všechny, kteří si potřebují tuto problematiku ujasnit a dozvědět se aktuální informace pro rok 2021

Seznámení posluchačů s legislativou, která souvisí s archivní a spisovou službou: aktuální znění archivního zákona a vyhlášky o spisové službě.

Představení stávající archivní sítě a aktuální terminologie spisové služby • vysvětlení povinností, které vyplývají pro veřejnoprávní a soukromoprávní původce z aktuálního znění archivního zákona • představení způsobů vedení spisové služby • zodpovězení otázky: Kdo musí vést spisovou službu v elektronické podobě a kdo v listinné podobě?

Vysvětlení základních principů vedení spisové služby v elektronické a listinné podobě seznámení posluchačů se způsoby ukládání dokumentů (příruční registratury, spisovny, ukládání dokumentů v digitální podobě).

Vysvětlení správného postupu při vyřazování dokumentů v listinné i digitální podobě a upozornění na nejčastější chyby, ke kterým dochází při přípravě a následném provádění skartačního řízení.

Objasnění úlohy spisového řádu a spisového a skartačního plánu a vysvětlení způsobu jeho tvorby • seznámení posluchačů se skartačními lhůtami vybraných typů dokumentů • upozornění posluchačů na sankce, které mohou následovat při porušení ustanovení archivního zákona • návrh osvědčeného postupu, který vede ke splnění výše zmíněných povinností

příklady z praxe

dotazy na lektora můžete zasílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi)

.

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

  • Datum konání: 20. dubna 2021, 9.00 - 13.30
  • Variabilní symbol: 22989
  • Stav: Připravujeme
Cena: 1 990 Kč Objednat