ON-LINE webinář Spisová a archivní služba - školení zaměřené na oběh dokumentů určené pro veřejnoprávní organizace

Určeno pro: veřejnoprávní organizace. Ne pro soukromoprávní organizace - ty si mohou řešit oběh dokumentů jak uznají za vhodné

Seznámení posluchačů s povinnostmi, které pro věřejnoprávní původce vyplývají ze zákona č. 499/2004 Sb. a vyhlášky č. 259/2012 Sb.

Vysvětlení základních pojmů spisové služby.

Představení a vysvětlení vedení spisové služby v elektronické podobě: vysvětlení, co to znamená • upozornění posluchačů na výhody a nevýhody vedení spisové služby v elektronické podobě • doporučení, jak vybrat kvalitní elektronický systém spisové služby • upozornění na časté nedostatky při vedení spisové služby v elektronické podobě.

Představení a vysvětlení vedení spisové služby v listinné podobě: vysvětlení, co to znamená • upozornění posluchačů na výhody a nevýhody vedení spisové služby v listinné podobě • seznámení posluchačů se správnými postupy a upozornění na časté nedostatky při vedení spisové služby v listinné podobě.

Aktualizace spisového řádu: podrobné přestavení ustanovení týkajících se příjmu, označování, evidence, rozdělování, předávání a vyřizování dokumentů • způsoby tvorby spisů • vyhotovování, podepisování, odesílání dokumentů a vedení spisové služby v mimořádných situacích

Účastníkům budou doporučeny formulace, které by ve spisovém řádu neměly chybět.

DOTAZY na lektora můžete zasílat během přednášky přes třlačítko Q&A (otázky a odpovědi).

FAKTURY zasíláme e-mailem, v den koníní webináře, na adresu uvedenou na přihlášce.

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

  • Datum konání: 15. června 2021, 9.00 - 13.30
  • Variabilní symbol: 24427
  • Stav: Připravujeme
Cena: 2 090 Kč Objednat