ON-LINE webinář Stravenkový paušál a další změny předpisů pro rok 2021

Určeno pro: účetní příspěvkových organizací a ÚSC

Stravenkový paušál a další změny předpisů s účinností od 1. 1. 2021

  • V čem se liší stravenky a stravenkový paušál z pohledu zdanění, sociálního a zdravotního pojištění na straně zaměstnavatele i zaměstnance
  • Jak je to s poskytováním stravenek/stravenkového paušálu na home office, bývalým zaměstnancům atd.
  • Jaká jsou omezení a aplikace stravenkového paušálu ve státní správě (v kombinaci s kantýnami či poskytováním zaměstnancům na DPP/DPČ).
  • Jaké aspekty je třeba zvážit při případném zavádění stravenkového paušálu
  • Jaké jsou limity pro poskytování stravenek/stravenkového paušálu - a je ekonomicky výhodnější, jak se tvrdí?
  • Závažná zjištění nově informační povinnost pro všechny p.o. i obce, kraje i DSO, vliv změn zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb. na programy veřejnosprávních kontrol hospodaření ÚSC, DSO i p.o. v r. 2020 a účetních závěrek sestavených za r. 2020.
  • Rekapitulace změn předpisů v r. 2020, vliv koronaviru na hospodaření p.o. a ÚSC, doporučení a stanoviska MFČR i MVČR, stanoviska k účtování roušek a ostatních ochr. pomůcek
  • Nová stanoviska MFČR k účetnictví a k daním veřejné správy
  • Aktuální interpretace Národní účetní rady
  • Novela vyhlášky č. 410/2009 Sb.
  • Novela zákona o dani z příjmů – superhrubá mzda, stravenky paušálem a ostatní úpravy přijaté „daňovým balíčkem“ ?zvýšení limitů pro definici dlouhodobého majetku z hlediska daně z příjmu a z hlediska DPH, odlišně od účetnictví vybraných účetních jednotek
  • mimořádné daňové odpisy, kdy se vyplatí
  • Novela vyhlášky o FKSP – stravenkový paušál
  • Novela zákona č. 250/2000 Sb. i č. 218/2000 Sb. zajištění stravování
  • Významné změny daňového řádu – nově kdy a jak podat v r. 2021, změny u sankcí, změny u procesu daňových kontrol
  • Stručná rekapitulace významných změn zákona o DPH přijímaných průběžně v r. 2020 s rozdílnými daty účinnosti změn v r. 2020 i do r. 2021
  • Pozor na zdaňování nájmů nemovitých věcí daní z přidané hodnoty od 1. 1. 2021, definice obytných prostor x údaje v KN, případné dopady do vratek odpočtů uplatněných v minulých 10 letech.

Očekávané změny v r. 2021

 • zákon, který vyloučí ÚSC i p.o z okruhu osob povinně zapisovaných skutečného vlastníka
 • očekávané novely předpisů – zákon o obcích, o finanční kontrole aj. v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci
 • Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků
 • Informace o dalších připravovaných změnách předpisů podle aktuálního vývoje
 • Dotazy na lektora můžete posílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi)
 • Faktury zasíláme e-mailem v den konání webináře

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 6. května 2021, 9.00 - 14.30
 • Variabilní symbol: 24414
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 090 Kč Objednat