Powered by Smartsupp

ON-LINE webinář Tvorba vnitřních směrnic • jak je správně tvořit, revidovat a používat v praxi

Určeno pro: účetní, ekonomy, vedoucí pracovníky, případně ředitele organizačních složek státu, státních příspěvkových organizací, příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky, státních podniků, ale i zaměstnancům obecních, městských a krajských úřadů a jejich organizačních složek. Stejně tak může být webinář poučný i pro podnikatele.

Zaměření webináře:

Zájemci o webinář budou seznámeni s tím, jak vnitřní směrnice správně tvořit a revidovat, a jak je použít v praxi. Budou seznámeni s konkrétními směrnicemi, které mohou použít jako předlohu pro vypracování vnitřních směrnic v jejich organizaci.

Program webináře:

  • Legislativní přehled
  • Jak vnitřní směrnici tvořit a revidovat
  • Vzory vnitřních směrnic k vedení pokladny • vedení účetnictví • pravidla hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb
  • Nejčastější chybyve vnitřních směrnicích
  • DOTAZY na lektora můžete zasílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi)
  • FAKTURY zasíláme e-mailem, v den konání webináře, na adresu uvedenou na přihlášce

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

  • Datum konání: 5. října 2023, 9.00 - 13.30
  • Variabilní symbol: 26042
  • Stav: Připravujeme
Cena: 2 390 Kč Objednat