Powered by Smartsupp

ON-LINE webinář Umělá inteligence a její využití v účetní profesi

Určeno pro: mzdové a finanční účetní

Cíl: Webinář reaguje na nástup umělé inteligence (AI) do různých oborů podnikání. V tomto případě jde o profesi finančního a mzdového účetnictví. Hlavním posláním webináře je představit klientům z řad finančních a mzdových účetních možnosti, které aktuálně nabízí umělá inteligence jako pomocník při výkonu jejich profese. A je jich již nyní docela dost…

Program semináře:

 • umělá inteligence a představení jejího fungování
 • generativní umělá inteligence
 • možnosti práce s umělou inteligencí v placené verzi a ve verzi ZDARMA • porovnání výstupů v obou verzích
 • umělá inteligence v oblasti textů, obrázků případně videí
 • forma komunikace s umělou inteligencí aneb jak zadat „prompt“ a jaké výsledky lze v návaznosti na zadaný „prompt“ očekávat
 • ukázky reálných promptů a odpovědí umělé inteligence
 • prompty vyplývající z výkonu práce finanční účetní a výstupy umělé inteligence v praktických ukázkách s důrazem na textovou AI a zpracování dat v souborech (účetní doklady, daňové doklady, řízení pohledávek, řízení zásob v účetní jednotce, výklad judikatury, metodiky, způsobů účtování atpod., práce se soubory)
 • prompty vyplývající z výkonu práce mzdové účetní a výstupy umělé inteligence v praktických ukázkách s důrazem na práci s potvrzeními nutnými při uplatnění slev poplatníka či odpočtů ze základu daně v rámci zúčtování různých forem odměn ze závislé činnosti
 • firemní data a jejich poskytnutí umělé inteligenci • co se s nimi stane po tom, co umělá inteligence vyřeší naše zadání
 • nahradí nás umělá inteligence? • zamyšlení lektora, zda umělá inteligence, která v současné době pomáhá účetní profesi má v budoucnu na to, aby účetní profesi zcela nahradila
 • diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 18. června 2024, 14.30 - 16.30
 • Variabilní symbol: 21149
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 390 Kč Objednat