ON-LINE webinář Uplatňování DPH v roce 2021 • přehled změn

Určeno pro: účetní, ekonomy, daňové poradce, podnikatele a plátce DPH, kteří se zabývají touto problematikou a chtějí získat přehled o všech změnách v této oblasti

Obsah: seminář je zaměřen na vybrané oblasti uplatňování DPH podle aktuálního právního stavu. V rámci semináře bude upozorněno na zásadní změny v oblasti DPH pro rok 2021.

 • Aktuální informace • aktuální stav zákona o DPH a legislativy EU • přehled změn provedených v roce 2020 aktuální informace GFŘ a vybrané zápisy z jednání KV s KDP • změny v roce 2021.
 • Dodávky zboží v rámci EU • režim skladu • řetězové obchody • podmínky pro osvobození • prokazování přepravy zboží do jiného členského státu.
 • Sazby daně • změny v oblasti sazeb daně v roce 2020 a 2021.
 • Daňové doklady a související problematika • typy daňových dokladů a jejich využití v praxi • výpočet daně • zaokrouhlení • přepočet cizí měny.
 • Nárok na odpočet daně • lhůty • výše nároku • korekce odpočtu v rámci krácení a poměrování • vracení nesporné části nadměrného odpočtu.
 • Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku • praktická aplikace režimu přenesení daňové povinnosti • upozornění na časté chyby.
 • Dodání a nájem nemovitých věcí • podmínky pro uplatnění osvobození od daně • časté chyby a možnosti jejich řešení • upozornění na omezení volby zdanění nájmu a dopady tohoto omezení • dotace na nájem v rámci opatření spojených s pandemií.
 • Vybraná problematika • inventarizační rozdíly • časový nesoulad • nové formuláře od 1. 1. 2021.
 • dotazy můžete posílat během přednášky přes Q&A (otázky a odpovědi)

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 29. ledna 2021, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 22968
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 890 Kč Objednat