ON-LINE webinář Velká novela zákoníku práce • jak na pracovní smlouvu a její dodatky v roce 2021

Určeno pro: personalisty, mzdové účetní, vedoucí pracovníky

Cíl: v rámci tohoto semináře se na novelu zákoníku práce podíváme výstižně a prakticky, tedy co konkrétně jednotlivé změny znamenají pro zaměstnavatele a jak se s nimi mají personalisté, mzdové účetní a další odpovědní zaměstnanci u zaměstnavatele vypořádat. Zaměstnavatelé rovněž průběžně připravují a aktualizují pracovní smlouvy pro své zaměstnance, proto se zaměříme na správný postup při přípravě pracovní smlouvy a poradíme, jak se vyvarovat zbytečných (a drahých) chyb, ať ve vztahu vůči samotným zaměstnancům nebo i dozorujícím kontrolním orgánům. Seminář bude veden prakticky nejen poskytnutím informací, ale i uvedením modelových případů a praktických doporučení, a rovněž možností vznášet otázky ohledně témat novely zákoníku práce a přípravy pracovní smlouvy.

Program semináře:

novela zákoníku práce

 • sdílené pracovní místo
 • dovolená a její nová koncepce
 • dílčí změny pracovní doby
 • omezení odvolatelnosti vedoucích zaměstnanců
 • zjednodušení doručování pracovněprávních dokumentů
 • umírnění povinnosti zaměstnavatele vystavit potvrzení o zaměstnání (zápočtový list)
 • jednorázová náhrada nemajetkové újmy při zvlášť závažném ublížení na zdraví zaměstnance
 • zpřesnění kritérií pro přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
 • změna u výpovědi z pracovního poměru z důvodu přechodu práv a povinností
 • vyslání zaměstnanců v rámci poskytování služeb v EU/EHP
 • zvláštní úprava pracovněprávních lhůt
 • závěrečná doporučení

jak na pracovní smlouvu

 • druh práce, pracovní náplň a pracovní povinnosti zaměstnance
 • místo výkonu práce, pravidelné pracoviště a pracovní cesty
 • den nástupu do práce, zkušební doba a trvání pracovního poměru
 • mzda nebo plat, benefity a vypořádání odměny za práci přesčas
 • pracovní doba a práce přesčas
 • autorská práva zaměstnance a vypořádání odměny za zaměstnanecká autorská díla
 • ochrana důvěrných informací zaměstnavatele a zpracovávaných osobních údajů fyzických osob
 • zákaz konkurenční a jiné nekalé činnosti zaměstnance
 • informační povinnost zaměstnavatele
 • skončení pracovního poměru řadových a vedoucích zaměstnanců
 • závěrečná ujednání pracovní smlouvy

dotazy můžete pokládat přes chat

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 3. prosince 2020, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 19195
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 890 Kč Objednat