ON-LINE webinář Vztahy zřizovatele a příspěvkové organizace jím zřízené

Určeno pro: vedoucí, účetní a ekonomické pracovníky

Popis kurzu:

 • Platná legislativa v r. 2021, zákon o rozpočtové kázni a související změny zákonů.
 • Schvalování rozpočtů p.o., • metodika MFČR a kompetence ke změnám schválených údajů – určuje zřizovatel • povinnosti zřizovatele • povinnosti p.o.
 • zákon č. 250/2000 Sb.
 • zřizovací listiny • formy nabývaní majetku a daňové souvislosti
 • finanční hospodaření p.o., • hlavní a doplňková činnost • jak správně přičlenit režijní náklady • proč správně vykazovat náklady a výnosy na jednotlivé druhy činností • daňové dopady
 • právo nabýt dar nebo dědictví
 • porušení rozpočtové kázně – pravomoci zřizovatele
 • p.o. a veřejné rejstříky • povinnost ukládat účetní závěrky • zápis p.o. do obchodního rejstříku
 • Účtování o příspěvcích zřizovatele na provoz i na pořízení investic po novelách účetních předpisů zejména ČÚS 703,704 a 709 - metodika MFČR
 • Účtování ostatních transferů získaných p.o. na pořízení dlouhodobého majetku dle novely ČÚS č. 703
 • Účtování na fondech, zejména odvody z fondu investic zřizovateli, nově účtování o použití peněžních prostředků fondu investic na provozní účely dle zdroje fondu.
 • Úloha zřizovatele u tvorby i čerpání fondu investic příspěvkovou organizací.
 • Rezervní fond a jeho použití.
 • Aplikace ČÚS č. 708 – účetní odpisy majetku, doba odepisování u p.o., zbytková hodnota a časové rozlišování investičních transferů, úloha zřizovatele
 • Schvalování účetní závěrky • jak postupovat v případech zjištěných významných chyb závěrek • pojmy účetní HV x zlepšený HV • rozdělení zisku.
 • Dotazy na lektora můžete posílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi)
 • Faktury rozesíláme e-mailem v den konání webináře

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 28. května 2021, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 24415
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 090 Kč Objednat