ON-LINE webinář Zásadní změny ve mzdové účtárně a dovolená v roce 2021

Určeno pro: vedoucí pracovníky, mzdové účetní, personalisty a všechny zpracovatele mzdových podkladů

Zásadní změny od 1. 1. 2021

  • Dovolená 2021 • shrnutí všech změn a nových podmínek srozumitelně a v příkladech • dovolená za kalendářní rok a její poměrná část • krácení dovolené • změny délky pracovní doby • zápočet PN, MD aj. do doby odpracované • upozornění na problematické části • dovolená navazující na mateřskou dovolenou • praktické příklady
  • Změny ve stanovení vyměřovacích základů zdravotního a sociálního pojištění v souvislosti se změnami v dovolené
  • Rozšíření překážek v práci
  • Sdílené pracovní místo • základní principy fungování dle nové úpravy
  • Zvýšení odškodnění u pracovních úrazů
  • Zavedení „stravenkového“ paušálu – pravidla a podmínky
  • Zrušení superhrubé mzdy • sazba daně • progrese – nové podmínky
  • Změny v nemocenském pojištění • nové redukční hranice • změna maximálního vyměřovacího základu • průměrný výdělek
  • Nová hranice minimální a zaručené mzdy a související limity (daně, zdravotní pojištění a další)
  • Osvobození příspěvku zaměstnavatele na přesunuté rekreace
  • Změna v termínu podání daňového přiznání elektronicky

Návrhy na počátku legislativního procesu

  • Změny v otcovské a ošetřovném – změna podmínek
  • Možnost souběžného stejného druhu práce na DPP v době rodičovské dovolené
  • Změny ve výši daňových slev – na poplatníka a další slevy
  • Možnosti přispívat osobě blízké na důchod a odečet na dani
  • Návrhy na zvýšení procenta odečtů z darů
  • Návrh na snížení pojistného za zaměstnavatele
  • Osvobození od daně některých zaměstnanců nad 60 let
  • Paušál pro zaměstnavatele za provádění exekučních srážek nebo zavedení chráněných účtů?
  • dotazy můžete zasálat přes chat

Program může být doplněn nebo upraven podle aktuálního vývoje legislativy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 17. prosince 2020, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 22958
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 890 Kč Objednat