ON-LINE webinář Zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2021 + roční zúčtování za rok 2020

Určeno pro: vedoucí pracovníky, mzdové účetní a všechny zpracovatele mzdových podkladů

PROGRAM:

 • Aktuální změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti dle platné legislativy • stravenkový paušál, „superhrubá“ mzda zrušena?.....
 • Seznámení s platnými tiskopisy k dani ze závislé činnosti
 • Testy na Covid-19 u zaměstnanců
 • Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí podle § 38da zákona o daních z příjmů
 • správné stanovení základu daně ( včetně zahraničnímu pojištění)
 • liberační balíčky
 • rozdíl vyslání zaměstnance k ekonomickému zaměstnavateli a zaměstnance s dvěma různými zaměstnavateli v případě maximálního vyměřovacího základu
 • příjmy, které podléhají konečné srážkové dani v roce 2021
 • slevy na dani, nezdanitelné částky a daňové zvýhodnění zejména pro roční zúčtování za rok 2020 a jejich prokazování
 • kdo je vyloučen ze zpracování ročního zúčtování u zaměstnavatele za rok 2020
 • zpětné podepsání prohlášení poplatníka
 • kdy je možné nejpozději zpracovat roční zúčtování daní za rok 2020
 • poskytnutí potvrzení o zdanitelných příjmech zaměstnanci, forma, termín, náležitosti tohoto potvrzení
 • mzdové listy a jejich přílohy • náležitosti mzdového listu
 • vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti (správné přílohy vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti – sankce za jejich neplnění – důvody)
 • vyúčtování daně vybírané zvláštní sazbou (srážkovou daní)
 • daňoví nerezidenti a roční zúčtování
 • daňový nerezident – člen statutárního orgánu
 • časté chyby zjišťované u nezdanitelných částek (zejména při uplatnění zaplacených úroků z hypotečního úvěru a ze stavebního spoření a úhrad za zkoušky)
 • životní pojištění a penzijní pojištění
 • osvobozené příjmy a příjmy, které nejsou předmětem daně – vybrané zaměstnanecké benefity
 • časté chyby ve zdaňování závislé činnosti – vazba na rozsudky Nejvyššího správního soudu
 • dotazy můžete posílat během přednášky přes Q&A (otázky a odpovědi)

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

Město a místo konání: Internet O - ON-LINE webinář
 • Datum konání: 25. ledna 2021, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 22966
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 890 Kč Objednat