ON-LINE webinář Zdravotní pojištění v roce 2021 • změny a situace řešené zaměstnavatelem v době krize

Určeno pro: vedoucí pracovníky, mzdové účetní, personalisty, pracovníky zdravotních pojišťoven a všechny zájemce, kteří chtějí získat jasný přehled o všech změnách.

 • Dopady pandemie do postupů zaměstnavatele ve zdravotním pojištění, na co všechno si dát obzvláštní pozor, které situace může zaměstnavatel řešit?
 • Změny ve zdravotním pojištění a v souvisejících právních předpisech (zejména v zákoníku práce) v průběhu roku 2020 a k 1. 1. 2021 • důsledky novely č. 134/2020 Sb.• dvojí (a razantní) zvýšení plateb za „státní pojištěnce“ s dopady do placení pojistného zaměstnavatelem.
 • Kdy zaměstnavatel plní/neplní ve zdravotním pojištění zákonné povinnosti za své zaměstnance?
 • kdo je ve zdravotním pojištění zaměstnancem? • kdy vzniká ve zdravotním pojištění zaměstnání s povinnostmi zaměstnavatele? • výjimky, kdy se zdravotní pojištění neplatí – příjmy nepodléhající odvodu pojistného • oznamovací povinnost zaměstnavatele – jaké podmínky platí při přihlašování a odhlašování zaměstnanců?
 • Minimální vyměřovací základ.
 • nižší příjmy zaměstnanců v důsledku pandemie • dopočty a doplatky do zákonného minima • souběžné příjmy • výkon funkce • příjmy po skončení zaměstnání – odměny, konkurenční doložka • souběh zaměstnání a výkonu samostatné výdělečné činnosti (i při odpuštění záloh pro OSVČ).
 • Nařízená karanténa a postupy zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
 • vliv na snížení minimálního vyměřovacího základu zaměstnance • překážky v práci na straně zaměstnance – nemoc, ošetřování dítěte nebo člena domácnosti, otcovská • překážky v práci na straně zaměstnavatele v návaznosti na zákoník práce s dopady do zdravotního pojištění • dohoda o neplaceném volnu a navazující postupy ve zdravotním pojištění.
 • Nekolidující zaměstnání v souvislostech zdravotního pojištění • role evidence zaměstnance na Úřadě práce
 • Problémy při placení pojistného
 • kdy zdravotní pojišťovna u zaměstnavatele penále nevymáhá? • splátky • kdy a jak žádat o prominutí penále – je nutno vyměřené penále předem uhradit? • jaké podmínky musejí být splněny, aby mohla zdravotní pojišťovna vyjít žadateli vstříc?
 • Skončení pracovního poměru a přečerpaná dovolená.• platné i neplatné rozvázání pracovního poměru • ochranná lhůta.
 • Zaměstnávání osob ze zahraničí, pendleři • Brexit a jeho dopady pro zdravotní pojištění
 • postupy OSVČ ve zdravotním pojištění • odpuštění záloh • kdy OSVČ není povinna platit zálohy • zúčtování roku 2020 • vliv karantény.
 • postupy u dohod – základní zásady, přihlašování a odhlašování zaměstnanců, řešení minima, sčítání příjmů, souběh s pracovní smlouvou
 • účastníci obdrží pracovní materiál
 • dotazy na lektora můžete posílat během přednášky přes Q&A (otázky a odpovědi)

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

Město a místo konání: Internet O - ON-LINE webinář
 • Datum konání: 21. ledna 2021, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 22971
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 890 Kč Objednat