ON-LINE webinář Změny předpisů pro ÚSC a příspěvkové organizace v roce 2020 a pro rok 2021

Určeno pro: ekonomy a účetní příspěvkových organizací, dále pro zaměstnance a kontrolní pracovníky jejich zřizovatelů

Aktuality v roce 2020 a přijaté změny předpisů s účinností od 1. 1. 2021 

  • Závažná zjištění nově informační povinnost pro všechny p.o. i obce, kraje i DSO • vliv změn zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb. na programy veřejnosprávních kontrol hospodaření ÚSC, DSO i p.o. v r. 2020 a účetních závěrek sestavených za rok 2020 
  • Rekapitulace změn předpisů v roce 2020 • vliv koronaviru na hospodaření p.o. a ÚSC • doporučení a stanoviska MFČR i MVČR 
  • Nová stanoviska MFČR k účetnictví a k daním veřejné správy 
  • Stručná rekapitulace významných změn zákona o DPH přijímaných průběžně v roce 2020 s rozdílnými daty účinnosti změn v r. 2020 i do r. 2021, například zrychlení daňových odpisů, zvýšení limitů pro definici dlouhodobého majetku z hlediska daní odlišně od účetnictví 
 • Aktuální interpretace Národní účetní rady 

Očekávané změny v roce 2021 

  • Novela vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
  • Seznámení s připravovanými novelami daňových zákonů, zejména daň z příjmů – superhrubá mzda, stravenky paušálem a ostatní úpravy přijaté „daňovým balíčkem“ 
  • Připravovaná novela vyhlášky o FKSP 
  • Připravovaná novela zákona č. 250/2000 Sb. i č. 218/2000 Sb. týkající se dotací i ostatní změny – například zajištění stravování 
  • Připravovaný zákon, který vyloučí ÚSC i p.o z okruhu osob povinně zapisovaných skutečného vlastníka. 
  • Očekávané novely předpisů • zákon o obcích, o finanční kontrole aj. v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci 
  • Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků 
  • Informace o dalších připravovaných změnách předpisů podle aktuálního vývoje 
 • dotazy na lektora můžete posílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi)

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 26. ledna 2021, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 22973
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 890 Kč Objednat