ON-LINE webinář Změny v ošetřovném a zavedení izolačky v podmínkách současné pandemie koronaviru

Určeno pro: mzdové účetní a personalisty

Program semináře:

Část první: Mgr. Květa Kupčáková

 • Podmínky nároku na příspěvek a účel příspěvku
 • Doba poskytování příspěvku
 • Výpočet příspěvku – příklady
 • Vazba na náhradu mzdy v době nemoci a zmeškanou pracovní dobu
 • Způsob výplaty
 • Placení příspěvku u karantén a izolací přecházejících do následujícího měsíce (kvartálu)
 • Příspěvek vzhledem ke srážkám ze mzdy
 • Příspěvek a potvrzování čistého příjmu pro různé účely a sociální dávky
 • Přechodná ustanovení
 • Jak počítat příspěvek u karantén a izolací začínajících před nabytím účinnosti zákona

Část druhá: Ing. Michal Ztratil

 • termíny - karanténa, izolace
 • eNeschopenka a její využití pro potvrzování nařízení karantény
 • postupy přenosu informací o nařízení karantény a jejím trvání od ČSSZ k zaměstnavateli
 • navazující karantény (izolace)
 • jak bude zaměstnavatelům uhrazován zúčtovaný příspěvek, uplatňování nároku na odečet příspěvku
 • tiskopis „Přehled o výši pojistného“ – jeho úprava
 • kdy ztrácí zaměstnavatel nárok na úhradu příspěvku
 • postup a příklady v případě, kdy karanténa a izolace začíná a část směny je odpracovaná
 • karanténa a izolace jako jedna událost po dobu platnosti zákona
 • návazné případy karantény a izolace v souvislosti s „izolačkou“
 • DOTAZY na lektora můžete poslílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi).
 • FAKTURY zasíláme e-mailem v den konání webináře.

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 28. ledna 2022, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 24588
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 290 Kč Objednat