Online závislosti

Autor: Lukáš Blinka a kolektiv

 • Kód produktu: 89879
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 200
 • Vazba: brož., 17x24 cm
 • ISBN: 978-80-247-5311-9
 • Datum vydání: leden 2016
 • Běžná cena s DPH: 299 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -30 Kč
 • Vaše cena s DPH: 269 Kč
ks
  V prodeji

Kniha nabízí širší odborné veřejnosti psychologický pohled na fenomén závislostí, které se pojí s používáním internetu. Vzhledem k rozšíření digitálních technologií do každodenního života se tato problematika stala veřejně diskutovaným tématem a v důsledku mediální pozornosti je obklopena řadou mýtů. Čtenáři zde najdou odpovědi na základní otázky: Co jsou nelátkové závislosti? Čím to, že se internet stal významným faktorem vzniku závislosti? Jaké jsou hlavní negativní dopady této závislosti? Jaké jsou hlavní ohrožené skupiny lidí? A v neposlední řadě, jaké jsou možnosti prevence a léčby?

V českém kontextu jde o první knihu, která problematiku online závislostí představuje v ucelené podobě. Obecná část publikace přibližuje teoretické přístupy i možnosti diagnostiky, prevence, léčby a popisuje specifika ohrožených skupin v populaci. Druhá část knihy je vyhrazena jednotlivým tématům, o něž se výzkumy i praxe nejvíce zajímají, například:

• situace u hraní počítačových her

• nadměrné užívání online pornografie a kybersexu

• závislost na online komunikaci a sociálních sítích

• online gambling

Každý z autorů je odborníkem na jednu z uvedených oblastí. Uvádějí nejnovější (a v ČR dosud nepublikovaná) data, doprovázená kazuistikami.OBSAH:Poděkování

1. Úvod do studia závislostí na internetu

1.1 Existuje vůbec závislost na internetu?

1.2 Struktura knihy

Literatura

2. Jednání jako droga

2.1 Látkové a nelátkové závislosti (společné symptomy)

2.2 Ztráta kontroly a související poruchy

2.3 Komorbidita a rizikové faktory

2.4 Neurobiologie behaviorálních závislostí

2.5 Závislost na internetu

Literatura

3. Diagnostika a měření online závislosti

3.1 Proměny diagnostických kritérií behaviorálních závislostí

3.2 Diagnostika v ordinaci

3.3 Populační screening – nástroje a limity a prevalence

Literatura

4. Prevence a léčba závislosti a nadměrného užívání internetu

4.1 Prevence

4.1.1 Rozvoj specifických dovedností jako prevence

4.1.2 Preventivní programy

4.1.3 Shrnutí prevence

4.2 Léčba

4.2.1 Specifická témata v léčbě

4.2.2 Charakteristika osob vyhledávajících odbornou pomoc

4.2.3 Psychoterapie

4.2.4 Farmakoterapie

4.2.5 Úrovně léčby

4.2.6 Efektivita léčby

4.2.7 Klienti v klinické praxi

4.3 Shrnutí

Literatura

5. Nadměrné užívání internetu z vývojového hlediska

5.1 Nadměrné užívání internetu u dětí ve školním věku

5.1.1 Specifika nadměrného užívání internetu u dětí ve školním věku

5.2 Nadměrné užívání internetu u dospívajících

5.2.1 Specifika nadměrného užívání internetu u dospívajících

5.2.2 Případová studie dospívajícího

5.3 Nadměrné užívání internetu v mladé dospělosti

5.3.1 Specifika nadměrného užívání internetu v mladé dospělosti

5.3.2 Případová studie mladého dospělého

5.4 Nadměrné užívání internetu ve střední a starší dospělosti

5.4.1 Specifika nadměrného užívání internetu ve střední a starší dospělosti

5.4.2 Případová studie staršího dospělého

5.5 Nadměrné užívání internetu ve stáří

5.5.1 Specifika nadměrného užívání internetu ve stáří

5.6 Shrnutí

Literatura

6. Závislost na hraní online her

6.1 Co jsou online hry

6.2 MMO hry a závislost

6.3 Měření a prevalence

6.4 Rizikové faktory závislosti na straně hráče

6.4.1 Psychosociální a emoční potíže

6.4.2 Poruchy pozornosti a zvýšená impulzivita

6.5 Rizikové faktory závislosti na straně hry

6.6 Neurobiologie závislosti na online hrách

6.7 Závěr

Literatura

7. Sexuální chování, internet a závislost

7.1 Sexuální aktivity v prostředí internetu

7.2 Nadměrné používání internetu pro sexuální účely

7.3 Internetová sexuální závislost

7.4 Problémové online sexuální aktivity

7.5 Nástroje pro rozpoznání internetové sexuální závislosti

7.6 Specifika léčby internetové sexuální závislosti

7.7 Léčebné přístupy

Závěr

Literatura

8. Online hazardní hraní

8.1 Diagnostika problémového hazardního hráčství

8.2 Psychologické mechanismy rozvoje a udržování problémového hazardního hraní

8.3 Sociální okolí hráče

8.4 Specifika online hazardního hraní

8.4.1 Dostupnost

8.4.2 Atraktivita online prostředí

8.4.3 Nevýhody online hraní z pohledu hráčů

8.4.4 Výskyt online hazardního hráčství v populaci

8.5 Druhy hazardních her na internetu

8.5.1 Kurzové sázení

8.5.2 Live sázení

8.5.3 Poker

8.5.4 Kasinové hry včetně hracích automatů

8.6 Nástroje kontroly internetového hazardního hraní

8.7 Možnosti léčby hazardního hraní

8.8 Závěr

Literatura

9. Nadměrné užívání online sociálních sítí

9.1 SNS jako fenomén

9.2 SNS a závislost

9.3 Nadměrné užívání SNS

9.3.1 Sociální sítě aneb sociální náhražka?

9.3.2 Sebeprezentace aneb narcismus?

9.3.3 Prokrastinace aneb lenošení?

9.4 Shrnutí, závěr a pochybnosti

Literatura

Shrnutí

Summary

Věcný rejstřík

Chcete se na něco zeptat?