Opatření AML v dohledu nad kapitálovým trhem (EPI 117)

Autor: Michaela Dražková

  • Kód produktu: 11412
  • Nakladatelství: C.H. Beck
  • Počet stran: 144
  • Vazba: brož., 14 x 22 cm
  • ISBN: 978-80-7400-837-5
  • Datum vydání: červenec 2021
  • Vaše cena s DPH: 320 Kč
ks
    V prodeji

Publikace se zabývá právním institutem opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML opatření). Rozebírá materiální prameny práva, respektive důvody pro formální právní regulaci, a jejich zhmotnění v rámci pravidel na mezinárodní, evropské i národní úrovni, kterými jsou opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu jako preventivní nástroje cílené na ochranu finančního systému a finančních trhů zaváděny.

Vzhledem k tomu, že regulační funkce finančního trhu byla velmi významně integrována do dohledu nad finančním trhem a stala se do jisté míry preventivním - primárním dohledem, kniha akcentuje roli opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu jako integrální součásti obezřetnostních pravidel v oblasti dohledu nad finančním trhem.

Publikace je určena především těm, komu jsou opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ukládány nějaké povinnosti, zejména tedy tzv. povinným osobám, jejich statutárním a kontrolním orgánům, pracovníkům compliance, auditorům, pracovníkům orgánů dohledu nad plněním opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a v neposlední řadě též klientům povinných osob, kteří mají často málo pochopení pro situace, ve kterých musí strpět AML identifikaci a kontrolu ze strany povinné osoby.

Chcete se na něco zeptat?