Operativní a strategické podnikové finance

Autor: Václav Leinwebwr, Ondřej Dědek, Jana Kotěšovcová

 • Kód produktu: 51296
 • Nakladatelství: 1. Vox
 • Počet stran: 176
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-87480-21-2
 • Datum vydání: únor 2014
 • Běžná cena s DPH: 195 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -20 Kč
 • Vaše cena s DPH: 176 Kč
ks
  V prodeji
Recenzovala: doc. Ing. Irena Jindřichovská, CSc.

Vysoká škola ekonomie a managementu, Praha

Publikace je určena především podnikovým manažerům řešícím problémy finančního rozhodování. Zároveň může pomoci i studentům a účastníkům různých kurzů v oblasti podnikové ekonomiky.

Knížka se zabývá problémem, že rozhodující manažeři si často nejsou vědomi toho, jaké jsou relevantní náklady vstupující do manažerského rozhodnutí. Kalkulace založená na tzv. úplných nákladech se pro mnohá podniková rozhodnutí nehodí a je proto potřeba analyzovat především povahu relevantních variabilních nákladů a zaměřit se na kontribuční marži.

Předkládaná publikace je určená pracovníkům, kteří činí manažerská rozhodnutí a potřebují praktickou knihu zaměřenou na kalkulace a na vyhodnocování projektů. Kniha slouží k pochopení uvedené problematiky a zaměřuje se na vysvětlení hlavních pojmů a procedur z pohledu krátkodobého i dlouhodobého finančního rozhodování ve firmě. Výklad problematiky je založen na praktických příkladech. Publikace je doplněna rejstříkem.

Publikace je vhodným doplňkem portfolia knih, které se zabývají manažerským rozhodováním.Bližší informace:

Kniha Operativní a strategické podnikové finance velmi netradičním a čtivým způsobem čtenáři zpřístupňuje pohled na podnikové procesy především z úhlu výnosnosti investic a kalkulacemi cen produktů, které ovlivňují obchodní politiku firmy. Najdeme zde komplexní pohled na ukazatel výnosnosti investice ROI a jeho detailní rozklad např. z hlediska jednotlivých zájmových skupin vlastníků, věřitelů a manažerů.

Další oblastí, která je zachycena v této publikaci, je důmyslné propojení obchodní politiky firmy s kalkulacemi výrobků. S pojmem contribution margin se čtenář setká již při výkladu tvorby zisku pomocí proudící řeky. Zjistíme, že kalkulace úplných nákladů může vést k nesprávným marketingovým rozhodnutím, která mohou negativně ovlivnit hospodaření celé firmy.Autoři si kladou řadu otázek, na které srozumitelným a leckdy poutavým způsobem odpovídají. Například jaký je význam ztrátových výrobků pro firmu, proč tržby nemohou být hlavní kritérium výnosnosti, proč marketingová politika zainteresovanosti pracovníků na počtu prodaných výrobků může přinést vážné problémy, jakým způsobem figuruje contribution margin ve vztahu k cenové a prodejní politice.
O autorech:

Ing. Václav Leinweber, MBA


Působil v několika bankách jako Finanční analytik, v 90. letech se podílel na revitalizaci firmy Zetor, a.s., kde působil rovněž jako člen dozorčí rady (za Konsolidační banku). Zde zavedl novou obchodní politiku založenou na kalkulacích Contribution Margin. V agentuře CzechIndustry zpracovával analytické materiály pro Investiční radu vlády České republiky. V České exportní bance zavedl nové postupy hodnocení projektů, financovaných na základě Projektového financování, které se v současnosti stále využívají. Na vyhodnocování mnoha projektů se podílel rovněž i v konzultantských společnostech, kde pracoval jako hlavní analytik. V současné době je majitelem společnosti WL Investments, která je zaměřena na ekonomické poradenství. Je autorem řady článků v odborné literatuře, přednáší na vysoké škole a rovněž na mezinárodních konferencích.

Ing. Ondřej Dedek

Jako finanční analytik zpracoval množství podnikových finančních analýz a má za sebou rovněž řadu projektů v oblasti zejména Projektového financování se zaměřením na oblast východní Evropy (Ukrajina, Rusko, Kazachstán, apod.), rovněž Vietnam, kde se podílí na projektech výstavby vodních elektráren. V současné době působí na pozici hlavního analytika ve společnosti WL Investments.

Ing. Jana Kotěšovcová

Má dlouholeté zkušenosti s finančním řízením a controllingem v českých i zahraničních společnostech, kde působila na postech controllera a finančního managera. Od roku 2003 přednáší na Vysoké škole finanční a správní, kde garantuje předměty podnikové finance, finanční analýzu a oceňování podniku. Má zkušenosti s přednášením rovněž na CZU, University of Northern Virginia a City University of Seattle, kde přednášela v kurzech BSBA a MBA a v zahraničí např. na Fachhochschule v Maizu. Dlouhodobě spolupracuje se vzdělávacími agenturami.

Chcete se na něco zeptat?