Organizační kultura a její změna

Autor: Růžena Lukášová

  • Kód produktu: 88740
  • Nakladatelství: Grada Publishing
  • Počet stran: 238
  • Vazba: váz., B5
  • ISBN: 978-80-247-2951-0
  • Datum vydání: říjen 2010
  • Vaše cena s DPH: 375 Kč
ks
    V prodeji

Moderní publikace je věnována problematice organizační kultury jako důležité determinanty výkonnosti a dlouhodobé úspěšnosti firmy. Autorka, která je uznávanou kapacitou v této oblasti u nás, objasňuje, co se pojmem organizační kultura rozumí, jak je možné kulturu organizace poznat a jakými nástroji ji lze utvářet a měnit. Kniha je opřena o nejnovější domácí i zahraniční literaturu a představuje systematické zpracování teoretických poznatků s vyústěním do nástinu jejich aplikace v manažerské a personalistické praxi. Čtenářům z řad manažerů, personalistů a studentů kurzů MBA poskytuje množství informací, které jim mohou pomoci budovat a měnit obsah kultury své organizace tak, aby v ní získali dlouhodobou konkurenční výhodu.Z obsahu
O autorce 9

Předmluva 10

1. Organizační kultura a její vliv na chování organizace 11

1.1 Pojem kultura 12

1.2 Pojem organizační kultura 15

1.2.1 Prvky organizační kultury 18

1.2.2 Struktura organizační kultury 26

1.2.3 Obsah a síla organizační kultury 32

1.2.4 Zdroje organizační kultury 33

1.2.5 Vznik a vývoj organizační kultury 36

1.2.6 Organizační kultura a jedinec 38

Shrnutí a závěr 39

1.3 Organizační kultura a národní kultura 41

1.3.1 Dimenze národní kultury 41

1.3.2 Shluky národních kultur 53

1.3.3 Vliv národní kultury na řízení organizací 57

1.3.4 Národní kultura a organizační kultura v mezinárodních firmách 62

Shrnutí a závěr 65

1.4 Organizační kultura a strategie 65

1.4.1 Vliv kultury na strategii 67

1.4.2 Vliv strategie na kulturu 71

Shrnutí a závěr 72

1.5 Organizační kultura a výkonnost 72

1.5.1 Vliv síly kultury na výkonnost organizace 73

1.5.2 Vliv obsahu organizační kultury na výkonnost organizace 75

1.5.3 Modely organizační kultury ve vztahu k výkonnosti organizace 82

1.5.4 Střet kultur a jeho vliv na výkonnost organizace 87

Shrnutí a závěr 94

2. Poznání organizační kultury jako východisko jejího utváření 97

2.1 Typologie organizační kultury 98

2.1.1 Typologie formulované ve vztahu k organizační struktuře 99

2.1.2 Typologie formulované ve vztahu k vlivu prostředí a reakci organizace na prostředí 104

2.1.3 Typologie formulované ve vztahu k fázi vývoje organizace 110

2.1.4 Typologie formulované ve vztahu k chování organizace 117

2.1.5 Typologie patologických obsahů kultury organizace 132

Shrnutí a závěr 137

2.2 Diagnostika organizační kultury 138

2.2.1 Volba úrovně analýzy a indikátorů 140

2.2.2 Volba výzkumného postupu 142

2.2.3 Vymezení jednotky analýzy a volba způsobu zpracování dat 159

Shrnutí a závěr 160

3. Utváření a změna organizační kultury 163

3.1 Typy změny organizační kultury 164

3.2 Model změny organizační kultury 166

3.3 Analýza organizační kultury jako východisko změny organizační kultury 167

3.3.1 Definice žádoucího obsahu organizační kultury 167

3.3.2 Porovnání žádoucího a současného obsahu organizační kultury 174

Shrnutí a závěr 178

3.4 Implementace a vyhodnocení změny organizační kultury 179

3.4.1 Implementace změny 179

3.4.2 Diagnostika výsledků změny 183

Shrnutí a závěr 185

3.5 Nástroje utváření a změny organizační kultury 185

3.5.1 Prvky kultury jako nástroje utváření a změny organizační kultury 186

3.5.2 Personální činnosti jako nástroje utváření a změny organizační kultury 189

Shrnutí a závěr 210

3.6 Role managementu při utváření a změně organizační kultury 211

3.7 Utváření a změna organizační kultury jako součást strategického řízení 213

Shrnutí a závěr 217

Slovníček pojmů 219

Použitá literatura 224

Resumé 235

Rejstřík 237

Chcete se na něco zeptat?