Powered by Smartsupp

Osobní doprava

Autor: Lubomír Zelený a kolektiv

 • Kód produktu: 11258
 • Nakladatelství: C.H. Beck
 • Počet stran: 240
 • Vazba: váz., B5
 • ISBN: 978-80-7400-681-4
 • Datum vydání: prosinec 2017
 • Běžná cena s DPH: 390 Kč
 • Zvýhodnění on-line: %
 • Ušetříte: 0 Kč
 • Vaše cena s DPH: 390 Kč
ks
  V prodeji

Publikace přibližuje klíčové aspekty osobní dopravy, tj. ekonomické, provozní, infrastrukturní a legislativní, a to z pohledu provozovatele.
Přináší ucelený pohled na problematiku osobní dopravy. Zabývá se základními charakteristikami dopravního sektoru i ekonomickou analýzou dopravy. Přibližuje dopravní politiku, její rámcové podmínky, energetické i ekologické aspekty, pracovní a sociální podmínky v dopravě atd. Jedna z kapitol je věnována také logistice v osobní dopravě. Pozornost je zaměřena také na infrastrukturní a suprastrukturní předpoklady osobní dopravy včetně evropské dopravní politiky a transevropských dopravních sítí. Samostatné kapitoly jsou věnovány jednotlivým druhům osobní dopravy, a to silniční, železniční, letecké, vodní a také městské hromadné dopravě.
Text vysvětluje základní terminologii, přibližuje příslušnou legislativu, identifikuje hlavní problémy, související rizika, aktuální otázky a zamýšlí se nad budoucností osobní dopravy.
Kniha je určena nejen vedoucím pracovníkům organizací, které podnikají v dopravním sektoru a cestovním ruchu, ale je vhodná také pro studenty vysokých škol ekonomického zaměření, oboru logistika.

Rámcový obsah
1. Dopravní sektor
2. Logistika v osobní dopravě
3. Infrastrukturní a suprastrukturní předpoklady
4. Silniční doprava
5. Železniční doprava
6. Letecká doprava
7. Vodní doprava
8. Městská hromadná doprava

Chcete se na něco zeptat?