Osobní obchodní společnosti ve světle rekodifikace českého obchodního práva

Autor: Tomáš Dvořák

 • Kód produktu: 52987
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 580
 • Vazba: váz., A5
 • ISBN: 978-80-7357-755-1
 • Datum vydání: červenec 2012
 • Běžná cena s DPH: 762 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -91 Kč
 • Vaše cena s DPH: 671 Kč
ks
  V prodeji

Předkládaná práce představuje komplexní vědeckou monografii na téma osobních obchodních společností (veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti a evropského hospodářského zájmového sdružení). Práce se zabývá jak rozborem pozitivní právní úpravy, tak i podstatou a celkovým konceptem těchto obchodních korporací.


Těžiště práce je obsaženo v rozboru platné právní úpravy osobních obchodních společností podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ve vztahu k evropskému hospodářskému zájmovému sdružení také nařízení Rady EU č. 2137/1985 ze dne 25. 7. 1985, o evropském hospodářském zájmovém sdružení.


Významná pozornost je věnována i nové právní úpravě osobních obchodních společností podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, který má nabýt účinnosti dne 1. 1. 2014.


Autor se při rozboru se práce neomezuje pouze na českou právní úpravu; tam, kde je to relevantní, přihlíží i k právním úpravám této problematiky některých sousedních států.

Chcete se na něco zeptat?