Osobní obchodní společnosti

Autor: Tomáš Dvořák

  • Kód produktu: 52543
  • Nakladatelství: ASPI a.s.
  • Počet stran: 318
  • Vazba: brož. A5
  • ISBN: 978-80-7357-383-6
  • Datum vydání: listopad 2008
  • Vaše cena s DPH: 425 Kč
ks
    V prodeji
Publikace spojuje aktualizované výklady původně samostatných publikací Veřejná obchodní společnost a Komanditní společnost.

Při výkladu je sledována systematika platného obchodního zákoníku, přičemž podrobný výklad se týká veřejné obchodní společnosti, a není-li výslovně řečeno jinak, platí totéž i pro komanditní společnost. Obě společnosti tak čtenář dostává pojaté komplexně v jediném díle. Autor se věnuje problematice založení a vzniku těchto společností, jejich orgánům a vnitřní struktuře, společníkům a jejich právům a povinnostem, zabývá se také účetnictvím společností, jejich zrušením a zánikem a majetkovými pojmy. V díle je důsledně posílen soukromoprávní charakter díla a všechny exkurzy do práva veřejného jsou vypuštěny nebo minimalizovány. Z publikace je vypuštěn výklad o přeměnách těchto společností, jím se autor zabývá v díle Přeměny obchodních společností a družstev, které rovněž vyšlo v nakladatelství Aspi.

Právní stav publikace je ke dni 1. 10. 2008.

Chcete se na něco zeptat?