Powered by Smartsupp

Partnerství veřejného a soukromého sektoru - právní a ekonomické aspekty

Autor: Tomáš Louda, Jiří Grospič a kolektiv

  • Kód produktu: 45270
  • Nakladatelství: Vydavatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
  • Počet stran: 464
  • Vazba: brož., A5
  • ISBN: 978-80-904024-8-5
  • Datum vydání: květen 2010
  • Vaše cena s DPH: 315 Kč
ks
    V prodeji
Spolupráce veřejného a soukromého sektoru při zabezpečování
veřejných služeb, obvykle označovaná termínem Public
Private Partnership a zkratkou PPP, se v poslední době stala
jednou z nejvíce diskutovaných otázek v naší veřejné správě,
a to z hlediska jak ekonomického, tak právního.
Publikace se zabývá výzkumem veřejné správy, správního
práva a nově i některých ekonomických otázek souvisejících s fungováním struktur veřejné správy. Zároveň dokumentuje tradiční spolupráci akademických pracovišť s praxí, se zástupci odpovědných ústředních a správních úřadů a se zástupci krajů a municipalit. Cílem je analýza forem spolupráce a partnerství veřejného a soukromého sektoru na úrovni krajů, statutárních měst a vybraných obcí s rozšířenou působností.

Chcete se na něco zeptat?