Páté aktualizované vydaní knihy „Stavební zákon s komentářem a souvisejícími předpisy“ naleznete teď na pultech vašich knihkupců!

10. 07. 2019

Tato publikace je skvělým pomocníkem pro běžné uživatele, kteří žádají o umístění a povolení staveb, zařízení, terénních úprav a udržovacích prací. Naleznete v ní výklad jednotlivých ustanovení jak zrušených, tak nově nahrazovaných a především rozhodné související předpisy – vybraná znění správního řádu, katastru nemovitostí, seznam předpisů vymezujících dotčené orgány, nemovitosti a správu budov (SVJ, bytová družstva).
Nedílnou součástí jsou i výňatky z dopravní a inženýrské infrastruktury. Publikace obsahuje také pasáže z občanského zákoníku a zaměřuje se i na posouzení záměru stavebníka, správní úřady, vodní stavby i na železnici.