Patentové litigace s mezinárodním prvkem (EPI 143)

Autor: Petr Košík

  • Kód produktu: 11439
  • Nakladatelství: C.H. Beck
  • Počet stran: 168
  • Vazba: brož., 14 x 22,5 cm
  • ISBN: 978-80-7400-862-7
  • Datum vydání: duben 2022
  • Vaše cena s DPH: 390 Kč
ks
    V prodeji

Vývoj techniky s sebou nese rovněž problémy spojené s ochranou tohoto vývoje. Má-li ten, kdo daný předmět vyvíjí, s vývojem nějaké náklady, nebylo by férové, pokud by na výsledku mohli participovat všichni ostatní, aniž by z výsledku své činnosti měl vynálezce nějakou odměnu. V dnešní době uvedená situace přechází do tak zvaných patentových válek, jež jsou vedeny napříč zeměmi a právními systémy. Patentové války představují náročné patentové litigace, kdy je nutná (pro patentové strategie alespoň základní) znalost jednotlivých právních systémů a jejich pozitivněprávní úpravy, pokud jde o úpravu patentové ochrany a právní úpravu, na základě které se řídí soudní ochrana patentového práva. S tím souvisí vhodnost mít základní znalosti právní historie a filozofie zemí poskytujících patentovou ochranu. Pro úspěch ve věci je současně příhodné znát alespoň základní směry rozhodování příslušných autorit daných zemí, kdy rozhodování je ovlivňováno právě historií, filozofií a společenským vývojem dané země. S tím vším souvisí též patentové strategie a litigační strategie, jež lze v případném litigačním řízení použít.

Chcete se na něco zeptat?