Powered by Smartsupp

Penze - kvantitativní přístup

Autor: Tomáš Cipra

 • Kód produktu: 33467
 • Nakladatelství: Ekopress
 • Počet stran: 409
 • Vazba: váz., B5
 • ISBN: 978-80-86929-87-3
 • Datum vydání: listopad 2012
 • Běžná cena s DPH: 540 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 30%
 • Ušetříte: -162 Kč
 • Vaše cena s DPH: 378 Kč
ks
  V prodeji

Kniha se zabývá problematikou penzí, a to především penzí starobních. Toto téma je vedle své aktuálnosti natolik komplexní, že zasahuje do celé řady oborů, jako je politika, právo, sociologie, ekonomie, finance, demografie, matematika aj. (kdybychom šli do podoborů, tak těch bude ještě daleko víc: pro představu např. sociální politika, charita, důchodová legislativa, sociální gerontologie, geriatrie, národní účetnictví, teorie užitku, veřejné finance, finanční trhy, investiční management, populační projekce, teorie rizika, aktuárské vědy a mnoho dalších).


I když se tato monografie mnohým ze jmenovaných témat nevyhýbá, má jeden společný jmenovatel, kterým je kvantitativní přístup k penzijní problematice. Tím se nemíní pouze konkrétní numerické kalkulace, ale i prezentace abstraktnějších postupů založených ve větší či menší míře na matematickém modelování.


Vzhledem k ekonomickému a demografickému vývoji čelí rozpočty vyspělých ekonomik, a tedy i jejich politické reprezentace v příštích desetiletích problému priorit: upřednostňovat výdaje na vzdělání a potřeby mladých lidí, nebo sociální a zdravotní péči pro seniory? Výdaje na podporu starších rostou úměrně se stárnutím populace. V důsledku toho se budou muset státní rozpočty stále výrazněji potýkat s úkolem zajistit to, co se v moderní společnosti označuje jako důstojné stáří.


Populační očekávání sice nemusí fungovat stoprocentně, ale rychlá urbanizace, pokles fertility a další jevy související s civilizačním rozvojem omezí globální populační růst. Přestože zde významnou roli budou hrát další faktory, stárnutí populace se stane rozhodujícím momentem domácí i zahraniční politiky. Jako nesporný fakt se také jeví, že problematika důchodového zabezpečení je či brzy bude nesmírně důležitá jak pro země vyspělé, tak pro země rozvojové či podstupující strukturální a ekonomickou transformaci. Řada zemí si začíná uvědomovat, že úspěšná sociální politika není jen o přerozdělování finančních toků, ale může významně přispět k tak pozitivním trendům, jako je finanční stabilita, dlouhodobý ekonomický růst a celkový společenský rozvoj.


Publikace je míněna především jako zdroj informací k veřejné i odborné diskusi o penzijním systému, která je často (nejen v České republice) interpretována jako diskuse o penzijní reformě. I když některé kapitoly mohou být využívány jako učební text pro vysoké školy ekonomického zaměření, lze obecněji knihu doporučit pro všechny ty, které penzijní problematika zajímá, a to nejen jako odborníky, ale také jako budoucí nebo stávající penzisty. Patrně jen nepříliš početný zástup vyvolených může prohlásit, že ho toto palčivé téma dnešní společnosti nechává klidným. Přestože se potenciální čtenáři patrně vyhnou příliš sofistikovaným matematickým nebo ekonomickým partiím, mělo by zbýt poměrně dost i pro ty, které příliš odborný text a abstraktní modely odrazují.

Chcete se na něco zeptat?