Perinatální paliativní péče

Autor: Kateřina Ratislavová

 • Kód produktu: 92009
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 200
 • Vazba: brož., 14x21 cm
 • ISBN: 978-80-271-0121-4
 • Datum vydání: září 2016
 • Běžná cena s DPH: 329 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -33 Kč
 • Vaše cena s DPH: 296 Kč
ks
  V prodeji

Kniha je zaměřena především na psychosociální péči o rodiče, i když se samozřejmě týká i péče o umírající a zemřelé novorozence. Právě péče o rodiče bývá pro zdravotníky v takové situaci psychicky náročnější a jsou v ní často nejistí. Autorka vychází tematicky kromě zahraničních studií také z výzkumu, který se věnoval psychosociální péči o rodiče po perinatální ztrátě v České republice. Dotazníkovým šetřením a hloubkovými rozhovory s rodiči, kteří perinatální ztrátu prožili, získala řadu informací, které mohou sloužit jako zpětná vazba zdravotníkům a mohou tak přispět ke zkvalitnění perinatální paliativní péče. Jejich zkušenosti a výpovědi jsou pro zdravotníky velmi důležité, protože přání pacientů, jejich hodnoty a přesvědčení jsou považovány za nedílnou součást péče založené na důkazech (evidence based care). Věříme, že tato publikace bude přínosná nejen pro porodní asistentky, gynekology, neonatologické sestry a lékaře, kteří pečují o rodiče po perinatální ztrátě, ale i sociální pracovnice, psychology nebo duchovní, kteří se s těmito rodiči také ve své profesi setkávají.OBSAH:Úvod

1. Perinatální paliativní péče

1.1 Základní pojmy

1.2 Struktura perinatální paliativní péče

1.3 Zjištění život limitující vady dítěte během těhotenství

1.4 Péče o ženu rodící dítě na hranici viability

1.5 Péče o umírající miminko

2. Péče o ženu během porodu mrtvého dítěte

2.1 Stanovení diagnózy o úmrtí dítěte v děloze

2.2 Sdělení špatné zprávy

2.3 Období porodu mrtvého miminka

2.4 Informace o průběhu porodu

2.5 Tlumení bolesti při porodu

2.6 Psychická podpora a komunikace s rodičkou

2.7 Pocit bezpečí

3. Rituály rozloučení s miminkem

3.1 Dítě vidět a chovat v náručí

3.2 Upomínky na dítě

3.3 Pojmenování dítěte

3.4 Ztráta dvojčat/vícerčat

4. Průběh hospitalizace ženy po perinatální ztrátě

4.1 Péče a komunikace se ženou / s rodiči na oddělení

4.2 Medikalizace zármutku

4.3 Rozhodování o pojmenování a o pohřbu dítěte

4.4 Laktace a somatické potíže u žen po perinatální ztrátě

4.5 Propuštění ženy do domácího prostředí

4.6 Možnosti laické a odborné psychologické pomoci

5. Péče o ženu a její rodinu po propuštění z porodnice

5.1 Sourozenci

5.2 Partnerství

5.3 Reakce příbuzných, přátel, známých

5.4 Hněv, vztek a pocity viny

5.5 Ambulantní ošetření ženy po šestinedělí

6. Proces truchlení a vyrovnávání se ztrátou miminka

6.1 Determinanty perinatálního zármutku

6.2 Časná reakce rodičů na ztrátu

6.3 Akutní zármutek

6.4 Truchlení v dlouhodobé perspektivě

6.5 Způsoby zvládání žalu po ztrátě miminka

6.6 Komplikovaný zármutek

Závěr

Příloha

Souhrn

Summary

Literatura

RejstříkChcete se na něco zeptat?