Personalistický koktejl pro náročné • řešení specifických případů

Tento seminář je již plně obsazen

Určeno pro: vedoucí pracovníky, personalisty a všechny zájemce o tuto problematiku

 • vážné provozní důvody v souvislostech jako je dovolená, pracovní poměr na dobu určitou, dlouhodobé ošetřování nebo jiná vhodná úprava pracovní doby; co je a co není vážným provozním důvodem, kdy se na ně může zaměstnavatel odvolávat a kdy to nelze • dopady do provozní praxe.
 • jak správně sjednat druh práce v pracovní smlouvě, souvislost s odměňováním a zaručenou mzdou, zařazení do skupiny prací; flexibilita pracovníka • co to vlastně je zaručená mzda a co do ní patří a co ne • druh práce a výpověď pro nadbytečnost
 • ochranná doba – mít výpovědní důvod nestačí • problémy vznikající v souvislostí s pracovní neschopností ve výpovědní době • jak počítat prodloužení pracovního poměru
 • vliv plánu směn na prodloužení zkušební doby o dobu celodenních překážek v práci (například o pracovní neschopnost)
 • vyšetření a ošetření jako jiná důležitá osobní překážka v práci • kdy platíme a kdy jen omluvíme • rozbor situací včetně rehabilitací a dentální hygieny
 • základní povinnosti zaměstnance jako východisko pro výpověď pro porušení povinností • co jsou to oprávněné zájmy zaměstnavatele a kdy zaměstnanec jedná proti nim • příklady z judikatury
 • pracovní pohotovost • práce přesčas • práce ve svátek • provozní praxe • nároky zaměstnance a omezení v souvislostech práce přesčas • práce přesčas ve svátek či v pracovní pohotovosti • příplatky a mzda
 • dělená směna v soukromé sféře jako ztížené pracovní prostředí
 • rodičovská dovolená z pohledu náhrady za zaměstnance • dřívější návrat z rodičovské dovolené • návrat zpět na rodičovskou a jak je to s otcem na rodičovské
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 25. října 2019, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 22320
 • Stav: Obsazeno
Cena: 2 090 Kč